Ápoló (5572301 )

A szakma leírása

  Az ápoló munkáját önállóan, illetve más egészségügyi szakma képviselőivel együttműködve végzi, az egészségügyi és szociális ellátási struktúra minden területén. Az ápoló hivatását a megelőző, gyógyító, gondozó és rehabilitációs folyamatban a multidiszciplináris team tagjaként kompetencia szintjének megfelelően gyakorolja. Elméleti ismerete és a gyakorlati tapasztalata alapján képes a beteg szükségleteinek megfelelő ápolási, gondozási szolgáltatást nyújtani.

  Szakmai kommunikációt folytat a beteggel és a hozzátartozójával

  Ápolási folyamatnak megfelelően ápolja, gondozza, segíti a beteget

  Szakápolást végez

  Beavatkozások körüli ápolói tevékenységeket ellátja

  Sürgősségi esetekben, vészhelyzeteket felismer

  Kompetencia szintjének megfelelően közreműködik a prevencióban, egészségnevelő tevékenységben, edukációban és rehabilitációban

  Egészségügyi dokumentációt vezet az érvényben lévő jogszabályban meghatározott előírások szerint

   

Tájékoztató a képzésről

A képzésben való részvétel feltétele

  érettségi + szakmai előképzettség + egészségügyi alkalmassági vizsgálat

Megjegyzés

A szakmához tartozó modulok

 • 11114-12 Kompetenciabővítő ismeretek az ápolásban
 • 11113-12 Szakápolási feladatok

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

 • Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

 • Gyakorlati vizsgatevékenység| Szakápolási feladatok elvégzése| 60 perc| 60%|
 • Központi írásbeli vizsgatevékenység| Elméleti ismeretek reprodukálása| 120 perc| 15%|
 • Szóbeli vizsgatevékenység| Elméleti ismeretek szóbeli felidézése| 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)| 25%|