Autóelektronikai műszerész (5452501)

A szakma leírása

  képzés célja: egy nemzetközileg elismert minősítésnek megfelelő, korszerű általános műveltség és elektronikai szakmai alapismeretek nyújtása. A képzés két évében az összes olyan elektronikai, számítástechnikai ismeretet oktatjuk, amelyek az adott szakmához szükségesek.

  Autóelektronikai műszerész szakra szükséges végzettségek

  Szakmai előképzettség:

  A szakma tanulása a 13. és a 14. évfolyamon a sikeres érettségi vizsga letételét követően kezdődhet meg. A szakma választása nem kötött előzetes szakképzettséghez, ugyanakkor a szakképzés befejezése után lehetőség van felsőfokú tanulmányok folytatására is.

  A szakmunkás vizsgára bocsájtás feltétele: B kategóriás (személyautó) jogosítvány

  A szakma tanulása során a tanulók megismerik a gépjárművek villamos és elektronikus rendszereinek működési elvét, ellenőrzési folyamatait és javítási módjait. Az elméleti és a gyakorlati képzés korszerű, számítástechnikai egységekkel felszerelt tantermekben, mérőtermekben és az iskola tanműhelyében történik.

  A szakma tanulását elősegíti a számítógép kezelésének ismerete és a nyelvtudás. A gyakorlati képzés kiegészül a különböző szakszervizek megismerésével is.

  Az autóelektronikai műszerész diagnosztizálási, javítási feladatai mellett tisztában van az általános vállalkozási feladatokkal és folyamatosan fejleszti szakmai tudását.

  Ennek keretében:

  Biztosítja a javításhoz szükséges alkatrészek, anyagok, segédanyagok (raktárkészlet) és eszközök időbeni meglétét, gondoskodik az elhasználódott anyagok, hulladékok elszállításáról, a helyi közüzemi kapcsolatokról. Értékeli a dolgozók és az üzemi kapacitás munkaidő-kihasználtságát.

  Elemzi az anyagráfordítások, üzemi költségek mértékét a bevételhez viszonyítva, járműdiagnosztika területén alkalmazza mikroprocesszoros ill. mikrovezérlős ismereteit.

  Összetett műszaki terveket értelmez és használ (műszaki leírást, tervrajzokat, blokkvázlatot, elvi kapcsolási rajzot, áramút-rajzot stb.). Kezeli a járműben található kódolt egységeket, a jármű üzembehelyezésekor ill. javítását követően azok élesztéséről gondoskodik.

  Figyelemmel kíséri a szakirodalmat, a változásokat (pl. új járműtípusok, illetve részegységek, új javítási technológiák és anyagok stb.), a márkaspecifikus változásokat, a szakmai és gazdasági előírások változásait, azokat munkája során alkalmazza.

  Szakmai felkészítő és továbbképző tanfolyamon vesz részt.

  Közúti járműszerelő közös feladatai keretében: Biztosítja a balesetmentes munkavégzés feltételeit, alkalmazza a szükséges és előírásszerű védőeszközöket, védőfelszereléseket. A munkavégzés környezetvédelmi előírásait betartja, alkalmazza. A hulladékokat, környezetre káros anyagokat (pl.: fagyálló folyadék, fáradt olaj, akkumulátor, fékbetét) szakszerűen kezeli, illetve tárolja.

  Mérési eredményeket dokumentál számítógéppel, számítógépes diagnosztikához hardver és szoftver eszközöket használ, műszaki rajzokat készít, használ, szabadkézi rajzot, vázlatot készít alkatrészekről, villamos berendezésekről, műszaki dokumentációt értelmez és használ.

  Anyagjegyzéket és költségvetést használ, illetve állít össze, dokumentációval szerelési feladatokra készül elő. Elvi működési rajzok alapján vázlatrajzokat készít, javítások végeztével dokumentálja az elvégzett munkát, regisztrálja a felhasznált anyagokat (pl. alkatrész, segédanyag). Mérések végzésekor mérési jegyzőkönyvet készít, előírásszerűen vezeti a szervizkönyvet, felméri az elvégzendő munkát.

  Tájékozódik, információt szerez a panaszról, a rendellenességről. Megtekinti, átveszi a járművet vagy részegységeit, kipróbálja az eszközt, pontosítja az ügyfél által elmondottakat. Ajánlatot ad a javítás költségeiről és a várható javítási időszükségletről.

  Ellenőrzi az elvégzett munkát (pl. próbaút, működési próba), tevékenyen részt vesz a tűz- és robbanásveszély megelőzésében, kitölti a munka-megrendelési nyomtatványokat.

  Autóelektronikai műszerész feladatkörében: mérések végzésekor mérési jegyzőkönyvet készít, motorkód alapján adatbázisból beállítási, mérési adatokat keres. Kiválasztja a szükséges anyagokat, szerszámokat, műszereket, készülékeket, mérő és ellenőrző eszközöket. A technológiai folyamatok helyes sorrendjében végrehajtja a tényleges gyártást, felújítást.

  A munkafolyamat egyes elemei után, ill. az elem elkészültével elvégzi az ellenőrzést, minősítést. A dokumentációkban meghatározott elektronikus, villamos kapcsolódási pontoknak előírt jellemzőknek, mechanikai méreteknek méréssel történő meghatározását végzi.

  A programozott berendezések programját véglegesíti.

Tájékoztató a képzésről

A képzésben való részvétel feltétele

  érettségi

Megjegyzés

  Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükséges

A szakmához tartozó modulok

 • 10420-12 Autóelektronikai műszerész feladatai
 • 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 10418-16 Járműkarbantartás
 • 10419-12 Járműszerkezetek javítása
 • 10416-12 Közlekedéstechnikai alapok
 • 10417-12 Közlekedéstechnikai gyakorlatok

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

 • Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

 • Gyakorlati vizsgatevékenység| Járműszerkezeti egységek szerelése, autóelektronika gyakorlata, járműdiagnosztikai vizsgálatok| 240 perc| 50%|
 • Központi írásbeli vizsgatevékenység| Autóelektronikai műszerész szakmai ismeretek| 180 perc| 30%|
 • Szóbeli vizsgatevékenység| Autóelektronikai műszerész szakmai ismeretek| 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)| 20%|