Bádogos (3458202)

A szakma leírása

  Finomlemezekből épületfelszerelési tárgyakat (vödör, tepsi, teknő, mosófazék, szenesveder, stb.) és épületbádogos szerkezeteket (csapadékvíz levezető csatorna, kupola, párkány, torony, stb.) készít. Lakossági szolgáltatásként is végzi munkáját. Háztartási bádogos szerkezeteket, használati és berendezési tárgyakat és épületdíszítő elemeket készít és helyez el.

  Kiválasztja a célnak megfelelő méretű és vastagságú (acél, horganyzott acél, alumínium, vörösréz, horgany, ónozott acél, ólom, stb.) fémlemezeket, a különböző anyagból (vas, műanyag, azbeszt cement, stb.) készült csöveket és egyéb tartozékokat. Fakalapáccsal kiegyengeti a horpadásokat. Az acélvonalzó, körző és acéltű segítségével lemezre rajzolt ábrákat ollókkal vagy fémfűrészgéppel kivágja, hajlítja, szegecseléssel vagy forrasztással összeerősíti. A munkadarabokat többnyire műhelyben készíti el, de az épületre való felszerelésükkel is foglalkozik, így elkerülhetetlen, hogy magasban, állványon vagy néha tornyok, kupolák tetején is dolgozzék.
  Az anyagok kiválasztása jó szemmértéket, a rajz megvalósítása térelképzelést igényel. A pontos munka alapja a kézbiztosság. A belső és a külső munkahelyszín váltakozása, a műhely és a kupola összeegyeztetése a mozgáskészség és az alkalmazkodóképesség széles skálájáról tesz tanúbizonyságot. Térdelő, guggoló, álló és hajlott testhelyzetben végzett, közepesen nehéz fizikai munka. A magasban jó egyensúlyérzékre van szükség. Egészségi ártalom: a forrasztáskor keletkezett gőz, az időjárási viszonyok.

Tájékoztató a képzésről

A képzésben való részvétel feltétele

  8. általános+16.év

Megjegyzés

  Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükséges

A szakmához tartozó modulok

 • 10266-12 Bádogos alapfeladatok
 • 10267-12 Bádogos feladatok
 • 10101-12 Építőipari közös tevékenység
 • 11497-12 Foglalkoztatás I.
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

 • Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

 • Gyakorlati vizsgatevékenység| Bádogos szerkezet szabása, összeállítása| 420 perc| 70%|
 • Szóbeli vizsgatevékenység| Bádogos szakmai ismeretek| 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)| 30%|