Faipari technikus (5454301)

A szakma leírása

  Szakmai érettségivel 1 év
  Érettségivel 2 év

  A faipari technikus ismeri a biztonságos munkavégzéshez kapcsolódó általános- és a faipari ágazatra vonatkozó előírásokat, szabályokat, és azok összefüggéseit. Képes a biztonságos munkavégzéshez szükséges előírások megértésére, és a gyakorlatban való felhasználására. Döntési helyzetekben figyelembe veszi a biztonságos munkavégzésre vonatkozó előírásokat, szabályokat, és azok összefüggéseit. Felelősséget vállal a munkavégzéshez szükséges előírások, szabályok betartásáért, és a rábízott munkaterületen dolgozóknál annak betartatásáért.

   

  Ismeri a rönktéri, fűrészüzemi, készárutéri technológiai feladatokat. Meghatározza a szárítás és gőzölés technológiai előírásait. A faipari termékek gyártásához szükséges alap-és segédanyagokat, tulajdonságaik, felhasználási területük alapján kiválasztja és a technológiai folyamatba illeszti. Alternatív megoldásokat keres az optimális gyártásra.

  A korpuszbútorok, tároló bútorok, asztalok, ülőbútorok, fekvőbútorok, kiegészítő bútorok, irodai bútorok, hajlított bútorok gyártási folyamatának tervezését, szervezését, a bútoripari szerelési folyamat feladatait, illetve a kárpitos bútorok alapvető gyártási feladatait elvégzi. Minőségellenőrzést végez és felelősséget vállal a termék minőségéért.

   

  Ismeri a műszaki dokumentáció tartalmát, az egyes részeinek összefüggését, a gyártási feltételekkel való kapcsolatát. A gépek, eszközök, technológiai eljárások közül kiválasztja, és a technológiai folyamatba illeszti az adott bútoripari termék gyártásához legoptimálisabban használható gépeket, eszközöket, technológiai eljárásokat. Nyitott az új technológia megoldások keresésére és alkalmazására. A gyártási folyamatok tervezését önállóan vagy mérnöki irányítással végzi, felelősséget vállal tevékenységéért, annak gyakorlatban történő megvalósításáért. A termelésszervezésnél megfelelő irányítási és szervező készségét alkalmazza.

   

  Számítástechnikai eszközöket és célszoftvereket használ. Ismeri a faipari CNC-gépek felépítését, működteti és felügyeli a CNC gépeket.

  Az épületasztalos-ipari termékek, ajtók, ablakok, beépített bútorok, lépcsők, korlátok és egyéb épületasztalos-ipari termékek gyártási folyamatát tervezi és szervezi. Árnyékolástechnikai termékek, padlók, parketták gyártását szervezi. Külső szerelési folyamatokat szervez, ellenőriz, minőségellenőrzést végez.

   

  Alapszinten ismeri a bútoripari idegen nyelvi szakkifejezéseket. Új idegen nyelvi szakkifejezéseket önállóan szerez meg, munka tevékenységébe hasznosítja. Igényli a bútoripari szakkifejezések gyarapítását, a folyamatos önképzés útján megszerzett idegen nyelvi szókincset munkája során alkalmazza. Felelősséget vállal az idegen nyelvi szakkifejezések szakszerű használatáért.

  Ismeri a vállalkozások létrehozásának és működtetésének rendjét, azok egymásra épülését. Képes a vállalkozások létrehozásának és működtetésével kapcsolatos új információk önálló megszerzésére, feldolgozására és használatára. Döntési helyzetekben figyelembe veszi a vállalkozások működésének alapvető szabályait, jogi következményeit. Felelősséget vállal a saját tevékenységéért, és a rábízott munkaterületen dolgozó csoport munkájáért.

  A szakKépesítéssel rendelkező képes:

  • betartani a munkavédelmi előírásokat
  • gépeket, szerszámokat ellenőrizni, beállítani
  • rönktéri technológiai feladatokat végezni
  • fűrészüzemi technológiai feladatokat végezni
  • készárutéri technológiai feladatokat végezni
  • korpuszbútorok, tároló bútorok gyártás tervezését, szervezését végezni
  • asztalok gyártási folyamatának tervezését, szervezését végezni
  • ülőbútorok gyártási folyamatának tervezését, szervezését végezni
  • fekvőbútorok gyártási folyamatának tervezését, szervezését végezni
  • bútoripari szerelési folyamat feladatait végezni
  • ajtók gyártási folyamatát tervezni, szervezni
  • ablakok gyártási folyamatát tervezni, szervezni
  • külső szerelési folyamatot szervezni, ellenőrizni

Tájékoztató a képzésről

A képzésben való részvétel feltétele

  érettségi

Megjegyzés

  Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükséges

A szakmához tartozó modulok

 • 11371-12 Biztonságos munkavégzés
 • 10230-16 Bútoripari termékek
 • 10231-16 Épületasztalos-ipari termékek
 • 10232-16 Faipari alapanyagok
 • 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

 • Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

 • Gyakorlati vizsgatevékenység| A) A vizsgafeladat megnevezése: Bútor-vagy épületasztalos- ipari vizsgaremek és műszaki dokumentációjának elkészítése| 0 perc| 67%|
 • Gyakorlati vizsgatevékenység| B) A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgaremek és a műszaki dokumentáció bemutatása| 15 perc (felkészülési idő nincs)| 33%|
 • Központi írásbeli vizsgatevékenység| Szakmai számítások és csomóponti rajz készítése| 180 perc| 25%|
 • Szóbeli vizsgatevékenység| Faipari technikus szakmai ismeretek| 35 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 20 perc)| 35%|