Autótechnikus (5552501)

A szakma leírása

  Az autótechnika fejlődéséből adódóan elsősorban a márkaszervízek, autószalonok melletti javító műhelyek nyújtanak elhelyezkedési lehetőséget. Az autók javítására, szervízelésére egyre nagyobb igény mutatkozik köszönhetően a közlekedésfelügyeleti szabályok változásának. Így felértékelődik az autótechnikusok szerepe, megnő irántuk a munkaerő-piaci kereslet. Különösen a nagyobb városokban, autójavító és közlekedési, fuvarozó cégeknél mutatkozik igény autótechnikus végzettségűek iránt. Ezen kívül szakmai előrelépési lehetőséget jelent a saját műhely megnyitása is.

  Az autótechnikus biztosítja a javításhoz szükséges alkatrészek, anyagok, segédanyagok (raktárkészlet) és eszközök időbeni meglétét. Gondoskodik az elhasználódott anyagok, hulladékok elszállításáról, a helyi közüzemi kapcsolatokról.

  Értékeli a dolgozók és az üzemi kapacitás munkaidő-kihasználtságát.

  Elemzi az anyagráfordítások, üzemi költségek mértékét a bevételhez viszonyítva.

  Folyamatosan fejleszti szakmai tudását, ennek keretében:

  Biztosítja a javításhoz szükséges alkatrészek, anyagok, segédanyagok (raktárkészlet) és eszközök időbeni meglétét, gondoskodik az elhasználódott anyagok, hulladékok elszállításáról, a helyi közüzemi kapcsolatokról.

  Értékeli a dolgozók és az üzemi kapacitás munkaidő-kihasználtságát.

  Elemzi az anyagráfordítások, üzemi költségek mértékét a bevételhez viszonyítva, járműdiagnosztika területén alkalmazza mikroprocesszoros ill. mikrovezérlős ismereteit.

  Összetett műszaki terveket értelmez és használ (műszaki leírást, tervrajzokat, blokkvázlatot, elvi kapcsolási rajzot, áramút-rajzot stb.).

  Kezeli a járműben található kódolt egységeket, a jármű üzembehelyezésekor ill. javítását követően azok élesztéséről gondoskodik.

  Figyelemmel kíséri a szakirodalmat, a változásokat (pl. új járműtípusok, illetve részegységek, új javítási technológiák és anyagok stb.), a márkaspecifikus változásokat, a szakmai és gazdasági előírások változásait, azokat munkája során alkalmazza.

Tájékoztató a képzésről

A képzésben való részvétel feltétele

  érettségi + szakmai előképzettség + egészségügyi alkalmassági vizsgálat

Megjegyzés

A szakmához tartozó modulok

 • 10423-12 Járműfenntartási feladatok
 • 10424-12 Járműfenntartási üzemvitel
 • 10425-12 Korszerű járműtechnika

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

 • Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

 • Gyakorlati vizsgatevékenység| A) A vizsgafeladat megnevezése: Műszaki vizsgára felkészítés| 60 perc| 15%|
 • Gyakorlati vizsgatevékenység| B) A vizsgafeladat megnevezése: Belsőégésű motor vizsgálata, beállítása| 60 perc| 15%|
 • Gyakorlati vizsgatevékenység| C) A vizsgafeladat megnevezése: Korszerű járműszerkezet vizsgálata, javítása| 120 perc| 25%|
 • Központi írásbeli vizsgatevékenység| Autótechnikus szakmai alapjai| 180 perc| 30%|
 • Szóbeli vizsgatevékenység| Járműfenntartás, járműtechnika| 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)| 15%|