CAD-CAM informatikus (5448101 )

A szakma leírása

  A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

   

  A CAD-CAM informatikus terméktervezéssel, gyártással foglalkozó szervezet munkatársa, aki tevékenyen vesz részt korszerű terméktervezési, gyártástervezési folyamatokban, munkájához önállóan használja a korszerű informatikai eszközöket, üzemelteti a rendelkezésre álló hardvereket és szoftvereket.

  Feladata alkatrészek, összeállítások CAD szoftverrel történő modellezése, a termékről reprezentatív műszaki dokumentáció készítése.

  Feladata az alkatrészek megmunkálásának CAM szoftverrel való tervezése, a szükséges szerszámok kiválasztása, a szerszámpályák generálása. A megmunkálást szimuláción keresztül ellenőrzi, ha szükséges, korrekciót, javítást végez. Az elkészült szerszámpályákat az alkalmazott CNC vezérlőhöz illeszti.

  A tervezés eredményeként készült CNC programot szerszámgépre illeszti, elvégzi a felszerszámozást és a szerszámbemérést.

  Beállítja a munkadarab előgyártmányához tartozó megmunkálási koordinátarendszerét, szimulálja, és végrehajtja a megmunkálási folyamatot.

  Méréssel ellenőrzi az elkészült munkadarabot, ha szükséges korrekciót és javítást végez.

  Munkája során ismeri és alkalmazza a szakterületre vonatkozó munka-, baleset- és tűzvédelmi előírásokat.

   

  A szakképesítéssel rendelkező képes:

   

  - számítógépet kezelni, üzemeltetni;

  - alkalmazást (szoftvert) tervezni és fejleszteni;

  - alkatrészrajzot, összeállítási rajzot értelmezni;

  - az alkalmazott CAD szoftvert üzemeltetni;

  - 2D műszaki rajzot készíteni CAD szoftverrel;

  - 3D alkatrészmodellt készíteni parametrikus CAD környezetben;

  - 3D összeállítást készíteni parametrikus CAD környezetben;

  - összeállítási rajzot készíteni CAD szoftverrel;

  - az alkalmazott CAM szoftvert üzemeltetni;

  - két és háromtengelyes megmunkálást tervezni CAM szoftverrel;

  - megmunkálást szimulálni, a szimuláció alapján korrekciót végezni;

  - technológiai dokumentációt készíteni;

  - a szimuláció alapján az esetleges javításokat elvégezni;

  - a CAM szoftverrel posztprocesszált CNC programot megmunkálógépre illeszteni;

  - két- és háromtengelyes megmunkáláshoz CNC programot készíteni;

  - két- és háromtengelyes CNC szerszámgépet kezelni;

  - geometriai mérési feladatokat elvégezni.

Tájékoztató a képzésről

A képzésben való részvétel feltétele

  érettségi

Megjegyzés

A szakmához tartozó modulok

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

 • Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele. „Megfelelt” minősítésű záródolgozat leadásának határideje a iskolarendszerű képzés esetén az utolsó tanítási napot megelőző 15. nap, felnőttképzés esetén a vizsgára való jelentkezés napja.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

 • Gyakorlati vizsgatevékenység| CAD szoftver használata| 90 perc| 15%|
 • Gyakorlati vizsgatevékenység| CNC gépkezelés| 90 perc| 20%|
 • Gyakorlati vizsgatevékenység| CNC program készítése| 90 perc| 20%|
 • Gyakorlati vizsgatevékenység| Záródolgozat elkészítése és bemutatása| 10 perc| 15%|
 • Szóbeli vizsgatevékenység| A számítógépes tervezéshez és gyártáshoz kapcsolódó szakmai ismeretek| 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)| 30%|