Gyakorló ápoló (5472302 )

A szakma leírása

  A gyakorló ápoló munkáját az egészségügyi ellátórendszer területein az ellátó csapat tagjaként végzi.

  A gyakorló ápoló korszerű elméleti tudással és gyakorlati tapasztalattal rendelkezik, kompetencia szintjének megfelelően, felelősen vesz részt az egészségügyi ellátás megelőző–, gyógyító–, gondozó– és rehabilitációs folyamataiban.

   

  A szakképesítéssel rendelkező képes:

  –      az ápolási folyamat megvalósításában részt venni

  –      tevékenységét ápoló irányítása mellett, a jogi és etikai normákat betartva végezni

  –      munkája során biztonságos és minőségi betegellátást megvalósítani

  –      alapápolási tevékenységet végezni, az egyén, család, illetve közösség szükségleteinek megfelelően

  –      vizsgálatoknál, beavatkozásoknál előkészíteni és segédkezni, a kompetenciájába tartozó beavatkozásokat elvégezni

  –      megfigyelő tevékenységet végezni

  –      a hatályos jogszabályokat betartva dokumentációs tevékenységet végezni

  –      az ápolás eszközeit adekvátan alkalmazni, karbantartani

  –      a sürgősségi eseteket felismerni, az életveszélyt jelentő állapotok ellátásában részt venni

Tájékoztató a képzésről

A képzésben való részvétel feltétele

  érettségi+ egészségügyi alkalmasság

Megjegyzés

A szakmához tartozó modulok

 • 11221–16 Alapápolás
 • 11151–16 Diagnosztikus és terápiás beavatkozások felnőtt betegnél
 • 11152–16 Egészségnevelő és –fejlesztő tevékenység
 • 11110–16 Egészségügyi alapismeretek
 • 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 11222–16 Klinikumi ismeretek
 • 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

 • Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

 • Gyakorlati vizsgatevékenység| Alapápolási feladatok, diagnosztikus és terápiás beavatkozásokhoz kapcsolódó ápolási feladatok| 60 perc| 60%|
 • Központi írásbeli vizsgatevékenység| Elméleti ismeretek reprodukálása| 120 perc| 15%|
 • Szóbeli vizsgatevékenység| Elméleti ismeretek szóbeli felidézése| 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)| 25%|