Szakács (3481104)

A szakma leírása

  A szakács feladata a korszerű vendéglátás követelményeinek megfelelő feladatok ellátása: a vendégek elvárásainak megfelelő ételválaszték kialakítása és elkészítése, valamint az elkészített ételek megfelelő minőségi színvonalon történő tálalása a vendégek számára éttermekben és egyéb helyszíneken lévő vendéglátó-ipari egységekben.

  A szakképesítéssel rendelkező képes:

  -       napi és alkalmi étrendet, étlapot, időszakos ajánlatokat összeállítani

  -       az ételekhez a nyersanyagokat és azok mennyiségét meghatározni

  -       felmérni a meglévő készletek mennyiségét

  -       árut átvenni

  -       előkészíteni és rendeltetésszerűen használni a munkaterületet, gépeket, berendezéseket, eszközöket, kézi szerszámokat

  -       nyersanyagokat előkészíteni

  -       a konyhatechnológiai eljárásokat tudatosan alkalmazni

  -       különféle ételeket készíteni

  -       az elkészített ételeket melegen illetve hidegen tartani,

  -       a szakmaiság, a praktikusság és az esztétikusság figyelembe vételével az ételeket megtálalni, díszíteni

  -       a maradványokat kezelni

  -       a segédszemélyzet munkáját összehangolni, irányítani

  -       feladatait az élelmiszerbiztonsági követelményeknek megfelelően végezni

  -       technológiai műveletek leírásait idegen nyelven megérteni, felhasználni

Tájékoztató a képzésről

A képzésben való részvétel feltétele

  8 általános + egészségügyi alkalmasság

Megjegyzés

A szakmához tartozó modulok

 • 11519-16 Élelmiszerbiztonsági alapismeretek
 • 11518-16 Élelmiszerismeret
 • 12095-16 Ételkészítési ismeretek
 • 12094-16 Ételkészítési ismeretek alapjai
 • 11497-12 Foglalkoztatás I.
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 11561-16 Gazdálkodási ismeretek
 • 12096-16 Szakács szakmai idegen nyelv

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

 • Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

 • Gyakorlati vizsgatevékenység| Ételkészítés alapja| 140 perc| 25%|
 • Gyakorlati vizsgatevékenység| Ételkészítési ismeretek| 140 perc| 25%|
 • Központi írásbeli vizsgatevékenység| A szakács szakma ismeretei| 180 perc| 25%|
 • Szóbeli vizsgatevékenység| Konyhai ismeretek| 55 perc (felkészülés 35 perc fordítással együtt, válaszadás 15 perc ételkészítés alapjai és ételkész| 25%|