Ács (3458201 )

A szakma leírása

  Az építőiparban előforduló famunkálatokat végez, fedélszerkezeteket, zsaluzatokat, állványokat készít, bont, átalakít és karbantart, illetve beépíti az előregyártott faszerkezeteket. A helyszíni monolit beton és vasbetonszerkezetekhez zsalut készít,  zsaluzatokhoz, zsaluzati rendszerekhez tartozó állványzatokat szerel, a betont bedolgozza és homlokzati fémállványokat  szerel. 

   

  A szakképesítéssel rendelkező képes:

   

  – megismerni, ellenőrizni a munkaterületet, előkészíteni a zsaluzatok, állványok munkáit

  – ellenőrizni a munkavégzés feltételeit, helyszíni méréseket végezni

  – értelmezni a rendelkezésre álló műszaki dokumentáció tartalmát és használni az építészeti alapfogalmakat munkája során

  – felvonulni a megfelelő eszközökkel a munkaterületre

  – betartani az építési technológiai folyamatok sorrendiségét

  – biztosítani az anyagok, eszközök szakszerű tárolását és figyelemmel kísérni a munkájához szükséges anyagok folyamatos utánpótlását

  – ellenőrizni a felhasználásra kerülő anyagokat, biztosítani azok szakszerű felhasználását

  – gondoskodni a munkaterület folyamatos tisztántartásáról

  – átadni a munkát a munkáltatójának, levonulni a munkaterületről

  – alkalmazni és értelmezni a műszaki ábrázolás módszereit, értelmezni az építőipari rajzokat

  – alkalmazni a különböző szerkezetek jelölését, értelmezni a szerkezetek térbeli helyzetét

  – értelmezni a különböző szintű dokumentációk tartalmát, és a gyakorlatban hasznosítani azokat

  – betartani és betartatni a munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűz- és környezetvédelmi előírásokat

  – baleset, illetve veszélyhelyzet esetén munkakörének megfelelően intézkedni, elsősegélyt nyújtani

  – használni a kivitelezési munkák végrehajtásához szükséges munkavédelmi eszközöket

  – biztosítani az anyagok, eszközök szakszerű, biztonságos mozgatását, használatát

  – tervek alapján előkészíteni a hagyományos zsaluzási, állványozási munkák anyagait, eszközeit

  – méretre szabni, megmunkálni a függőleges és vízszintes szerkezetek hagyományos zsaluzatát

  – összeállítani, elhelyezni a pillérek, falak hagyományos zsaluelemeit, megtámasztását

  – összeállítani, elhelyezni a födémszerkezetek hagyományos zsaluelemeit és alátámasztó állványzatát

  – bontani a hagyományos zsaluzatokat és a zsaluzat állványzatát

  – rendszerzsaluzatok és állványok tervei alapján, típusonként előkészíteni, előszerelni az anyagokat

  – elhelyezni, rögzíteni a különböző kialakítású függőleges szerkezetek pillér és falzsaluzati rendszereit

  – elhelyezni a különböző formájú vízszintes szerkezetek födémzsaluzati rendszereit, alátámasztását

  – összeállítani, elhelyezni, mozgatni a függesztett állványokat, kúszóállványokat, kúszózsaluzatokat

  – ellenőrizni a fogadószerkezetet, a zsalu és állványszerkezet stabilitását, beállítani, mérést végezni

  – bontani a függőleges szerkezetek, pillérek, falak rendszerzsaluzatát

  – bontani a vízszintes szerkezetek födémzsaluzati rendszereit, alátámasztását

  – monolit beton, vasbeton szerkezetek betonozását, betonbedolgozását végezni üzemi betonból

  – zsaluzatokat, állványszerkezeteket és azok elemeit mozgatni, emelni a technológiai előírás alapján

  – zsalu és állványtípusok elemeit tisztítani, karbantartani, tárolni és szállításhoz előkészíteni

  – elhelyezni, merevíteni, rögzíteni a homlokzati csőállvány szerkezetét, munkaszintjét, feljáróját

  – elhelyezni, merevíteni, rögzíteni a homlokzati keretes állvány szerkezetét, munkaszintjét, feljáró elemeit

  – elhelyezni az állványok munkavédelmi felszerelését

  – bontani az állványok járófelületét, merevítését, szerkezeti elemeit, rögzítését

  – hagyományos állványokat építeni, merevíteni és bontani

  – faszerkezeteket (fa fedélszerkezetek, fafödémek) építeni, helyreállítani, felújítani, megerősíteni, átalakítani

  – előregyártott faszerkezeteket beépíteni

  – szigetelő anyagokat és fóliákat elhelyezni a szükséges helyeken

  – munkaterület, eszközök és szerszámok karbantartásával, tisztán tartásával összefüggő tevékenységeket végezni

  – működtetni a munkavégzéshez szükséges gépeket, berendezéseket, mérőeszközöket

  – betartani a biztonsági előírásokat

  – munkája során betartani a tűzvédelmi, munkavédelmi szabályokat

  – gondoskodni a hulladékok, veszélyes hulladékok szabályszerű elhelyezéséről

  – baleset esetén az előírások szerint eljárni

Tájékoztató a képzésről

A képzésben való részvétel feltétele

  8 általános + egészségügyi alkalmasság

Megjegyzés

A szakmához tartozó modulok

 • 11689-16 Ácsszerkezetek
 • 10100-12 Állványzatok
 • 10101-12 Építőipari közös tevékenység
 • 11497-12 Foglalkoztatás I.
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 11690-16 Gépkezelés
 • 10102-12 Hagyományos zsaluzat és állványzata
 • 10318-12 Rendszerzsaluzatok és állványok

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

 • Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

 • Gyakorlati vizsgatevékenység| A) Zsaluzóács feladatok elkészítése| 60 perc| 10%|
 • Gyakorlati vizsgatevékenység| B) Rendszerzsaluzatok, homlokzati fémállványok szerelése, bontása a kiosztási rajzok és anyagkigyűjtések alapján| 100 perc| 15%|
 • Gyakorlati vizsgatevékenység| C) Ács feladatok| 240 perc| 30%|
 • Gyakorlati vizsgatevékenység| D) Gépkezelési feladat| 20 perc| 5%|
 • Központi írásbeli vizsgatevékenység| Komplex írásbeli feladat| 180 perc| 20%|
 • Szóbeli vizsgatevékenység| A) Faszerkezetek anyagai, szerkezetei, technológiák és ezek munkavédelmi előírásai. B) Hagyományos és rendszerzsaluzatokra, állványrendszerekre és homlokzati fémállványokra vonatkozó előírások, utasítások| 60 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 30 perc)| 20%|