Autószerelő (5452502)

A szakma leírása

  Az autószerelő a közúti járművek valamennyi gépészeti és elektronikusan irányított egységére vonatkozó műszaki állapotvizsgálati, hibafeltárási és hibaelhárítási, valamint javítási és beállítási műveleteket hajt végre. Tevékenysége során azonosítja a járművet, annak főegységeit és szemrevételezéssel, illetve műszeres méréssel hibafeltárást, műszaki állapotvizsgálatot végez. Megtervezi a munkafolyamatot és közreműködik az árajánlat készítésénél. Javítás esetén azonosítja és kiválasztja a szükséges alkatrészeket, megtervezi a technológiát, elvégzi a szerelési műveleteket, majd méréssel, próbával ellenőrzi. Az autószerelő a közúti járművön környezetvédelmi és közlekedésbiztonsági ellenőrző mérést hajt végre, a szükséges javítási és bizonylatolási dokumentációt kiállítja.

  A szakképesítéssel rendelkező képes:

   

  -       elvégezni a gépjármű időszakos karbantartását, a szervizműveleteket;

  -       gépjárművek részegységeit megvizsgálni, javítani;

  -       kiválasztani a szükséges mérési, vizsgálati módszert;

  -       szemrevételezéssel és diagnosztikai módszerekkel meghatározni a hibák lehetséges okait;

  -       eldönteni, hogy a hiba beállítással vagy alkatrészcserével szüntethető-e meg;

  -       kiválasztani a megfelelő alkatrészt, segédanyagot, célszerszámot;

  -       műszaki vizsgára felkészíteni a gépjárművet;

  -       munkája során használni a rendelkezésre álló dokumentációt, adatbázisokat;

  -       alkalmazni a korszerű számítástechnikai eszközöket, az elektronikusan irányított rendszerek vizsgálatához szükséges rendszer-tesztereket;

  -       elkészíteni, kitölteni a munkavégzéshez szükséges dokumentumokat;

  -       a munkavégzés biztonsági és környezetvédelmi előírásait betartani;

  -       kezelni a munkafolyamat során keletkezett veszélyes anyagokat, hulladékokat;

  -       kapcsolatot tartani az ügyféllel, az ellenőrző hatóságokkal;

  -       szakmai tudását karbantartani és fejleszteni;

  -       gondoskodni a műszerek folyamatos hitelesítéséről;

  -       rendben tartani a munkaterületet, tisztán tartani a szerszámokat.

Tájékoztató a képzésről

A képzésben való részvétel feltétele

  érettségi+ egészségügyi alkalmasság

Megjegyzés

A szakmához tartozó modulok

 • 10421-16 Autószerelő feladatai
 • 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 10422-16 Járműdiagnosztika
 • 10418-16 Járműkarbantartás
 • 10416-16 Közlekedéstechnikai alapok
 • 10417-16 Közlekedéstechnikai gyakorlatok

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

 • Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

 • Gyakorlati vizsgatevékenység| Járműkarbantartás, járműszerkezet javítása és járműdiagnosztika| 240 perc| 50%|
 • Központi írásbeli vizsgatevékenység| Autószerelő szakmai ismeretek| 180 perc| 30%|
 • Szóbeli vizsgatevékenység| Autószerelő szakmai ismeretek| 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)| 20%|