Bádogos (3458202)

A szakma leírása

  Szabásmintákat készít a bádogos feladatokhoz, majd elvégzi az elkészült munkadarabok, a bádoglemez lapok és az épületbádogos-szerkezetek épületekre szerelését, szükség esetén felújítását, javítását, háztartási bádogos szerkezeteket, használati és berendezési tárgyakat és épületdíszítő elemeket készít és helyez el.

  A szakképesítéssel rendelkező képes:

  - csatornaelemeket, szögletet, véglemezt, betorkolló csonkot, mozgóhézagot gyártani és felszerelni

  - vízgyűjtő üstöt, lefolyóelemet, csőbilincset, íves elemeket, kifolyókönyököt gyártani és felszerelni

  - eresz-, fal-, orom- és kéményszegélyt gyártani és felszerelni

  - homlokzati vonalas bádogos szerkezeteket felmérni, gyártani, szerelni

  - korcolt lemezfedést és kiegészítő szerkezeti elemeit előregyártani, szerelni

  - lécbetétes fedés és kiegészítő elemeit előregyártani, szerelni

  - táblás fedés tükörméretét meghatározni, gyártani és szerelni kiegészítőivel

Tájékoztató a képzésről

A képzésben való részvétel feltétele

  8 általános + egészségügyi alkalmasság

Megjegyzés

A szakmához tartozó modulok

 • 11855-16 Burkolás előkészítés
 • 10101-12 Építőipari közös tevékenység
 • 11497-12 Foglalkoztatás I.
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 11856-16 Hidegburkolás
 • 11857-16 Speciális burkolás
 • 11725-16 Térburkolás

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

 • Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

 • Gyakorlati vizsgatevékenység| Bádogos szerkezet szabása, összeállítása| 420 perc| 70%|
 • Szóbeli vizsgatevékenység| Bádogos szakmai ismeretek| 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)| 30%|