Burkoló (3458213)

A szakma leírása

  A burkoló szakember az épületek, építmények kültéri és beltéri hidegburkolatait, díszítő burkolatait készíti, azokat javítja, felújítja és bontja. Homlokzat-, lábazat burkolatokat és térburkolatokat készít, javít, bont.

  A szakképesítéssel rendelkező képes:

  - alkalmazni és értelmezni a műszaki ábrázolás módszereit, értelmezni az építészeti terveket, egyszerű burkolati tervet készíteni

  - a munkaterület felmérését követően a mellékelt tervek alapján megtervezni a munka technológiai sorrendjét és meghatározni az ahhoz szükséges anyagmennyiséget

  - alkalmazni a munkavégzéshez szükséges eszközöket, szerszámokat, gépeket, berendezéseket és mérőeszközöket

  - a burkolat alatti aljzatot, a burkolat fogadófelületét előkészíteni hidegburkolat elhelyezésére

  - vízszintes és függőleges felületre kültéri- és beltéri hidegburkolatot, díszburkolatot, mozaik burkolatot készíteni

  - speciális burkolatot készíteni (üzemi körülmények, különleges szerkezek)

  - falazott és ragasztott homlokzatburkolatot készíteni

  - térburkolatokat készteni

  - a meghibásodott burkolatot javítani, cserélni, bontani

  - szükséges munkaállványt építeni és bontani

  - a munkával kapcsolatos dokumentációt kitölteni

  - munkaterület, eszközök és szerszámok karbantartásával, tisztán tartásával összefüggő tevékenységeket elvégezni

  - munkája során betartani a tűzvédelmi-, munka-, és balesetvédelmi szabályokat, ellenőrizni a felhasználásra kerülő anyagokat, biztosítani azok szakszerű tárolását, felhasználását

  - gondoskodni a munkaterület folyamatos tisztántartásáról

  - gondoskodni a keletkező hulladékok, veszélyes hulladékok szabályszerű elhelyezéséről

  - átadni a munkát a munkáltatójának, levonulni a munkaterületről

Tájékoztató a képzésről

A képzésben való részvétel feltétele

  8 általános + egészségügyi alkalmasság

Megjegyzés

A szakmához tartozó modulok

 • 11855-16 Burkolás előkészítés
 • 10101-12 Építőipari közös tevékenység
 • 11497-12 Foglalkoztatás I.
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 11856-16 Hidegburkolás
 • 11857-16 Speciális burkolás
 • 11725-16 Térburkolás

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

 • Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

 • Gyakorlati vizsgatevékenység| A vizsgafeladat megnevezése: Térburkolat és hidegburkolat készítése.| 420 perc| 50%|
 • Központi írásbeli vizsgatevékenység| Hidegburkoló munka anyagszükségletének meghatározása, egyszerű burkolati terv készítése a feladathoz kapcsolódó technológiai sorrend meghatározásával.| 180 perc| 25%|
 • Szóbeli vizsgatevékenység| A vizsgafeladat megnevezése: Hidegburkoló ismeretek| 40 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 10 perc)| 25%|