Gépi forgácsoló (3452103 )

A szakma leírása

  Betöltéshez szükséges végzettségek: Alapfokú iskolai végzettség (8. osztály)

  Hiányszakma, a képzés idejére tanulmányi ösztöndíjban részesül

  Feltételek: egészségügyi alkalmasság

  A gépi forgácsoló munkája során: előkészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat, előre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, felfogó- és befogóeszközöket, szállító- és emelő berendezéseket, személyi védőfelszereléseket.

  Ellenőrzi a kenési rendszert, a gépi mérőrendszert, a gép védőrendszerét. Elvégzi a gépápolási feladatokat. Elhelyezi, beállítja és rögzíti a munkadarab-befogó készüléket a gépen. Ellenőrzi a kiinduló munkadarab, félgyártmány méreteit.

  Befogja a nyers munkadarabot. Kiválasztja és befogja a szükséges esztergakéseket. Meghatározza a gépbeállítási paramétereket. Elvégzi az esztergálást megadott pontossággal. Külső és belső hengeres felületet esztergál.

  Csúcsok közötti hossztengelyt esztergál álló és futóbáb segítségével. Síkot esztergál. Külső és belső kúpos felületet esztergál, illeszt. Menetet vág. Alakos felületet esztergál, másol. Síktárcsa munkát végez. Beméreti vagy beméri a szerszámokat külső szerszám bemérő gép esetén.

   

  Felszerszámozza a gépet a megadott terv szerint. Belső szerszámbemérés esetén beméri a szerszámokat. Beírja a szerszámkorrekciók adatait a korrekció értéktárakba. Egyszerű megmunkáló programot készít. Alkalmazza az adott szerszámgép-vezérlés elemi utasítás készletét. Szükség esetén ciklus utasításokat alkalmaz.

  Szükség esetén alprogramtechnikát alkalmaz. Bonyolult megmunkáló programot betölt mágneslemezről vagy számítógépes adatátviteli rendszeren keresztül. Felveszi a munkadarab nullpontját.

  Grafikusan ellenőrzi a megmunkáló programot. Programfuttatást végez forgácsolás nélkül. Szükség esetén módosítja az általa írt megmunkáló programot. Rögzíti az elő gyártmányt a készülékben, és meggyőződik a tájolás és a rögzítés megfelelőségéről.

  Legyártja az első munkadarabot. Ellenőrzi, illetve ellenőrizteti az első darab méreteit, alak- és helyzettűréseit. Szükség esetén módosítja a szerszámkorrekció tárak, nullponttárolók adatait. Szükség esetén egyeztet a programmódosításról a programozó technológussal.

   

  Számítógéppel támogatott méréseket végez (SPC). CNC-gépet programoz és kezel. Fúrási műveletet végez fúrógépen. Kiválasztja és befogja a szükséges fúrószerszámokat. Felszereli a szükséges fúrósablont. Meghatározza a gépbeállítási paramétereket.

  Elvégzi a fúrásokat. Gépi darabolást végez. Ellenőrzi a nyersanyag minőségét. Befogja a darabolandó nyersanyagot. Levágja a kívánt méretű munkadarabot. Szükség szerint éleket sorjáz. Méretet, darabszámot ellenőriz. Elvégzi az előírt munkadarab jelöléseket. Kiválasztja és befogja a szükséges marószerszámokat. Meghatározza a gépbeállítási paramétereket.

  Elvégzi a marást megadott pontossággal. Marási alapműveleteket végez. Síkot mar. Lépcsős felületet csoportmaróval mar. Hornyot mar. Osztófejes munkát végez (fogazás, spirálhorony marás). Befogja az előkészített munkadarabot. Kiválasztja a szükséges köszörűkorongot. Meghatározza a gépbeállítási paramétereket. Elvégzi a köszörülést megadott pontossággal.

  Síkot köszörül. Hengerköszörülést (külső, belső) végez. Csúcsnélküli köszörülést végez. Alakos felületet köszörül. Szerszámélezést végez. 

   Gyalufejet, késtartó tengelyt beállít, kiegyensúlyoz. Finomfelületi megmunkálásokat végez. Elvégzi a gyalulást, illetve vésést. Kiválasztja a szükséges gyalu-, illetve vésőkéseket. Meghatározza a gépbeállítási paramétereket. Vésési, gyalulási alapműveleteket végez.

   

Tájékoztató a képzésről

A képzésben való részvétel feltétele

  8 általános + egészségügyi alkalmasság

Megjegyzés

A szakmához tartozó modulok

 • 10173-12 Anyagvizsgálatok és geometriai mérések
 • 10174-12 Esztergályos feladatok
 • 11497-12 Foglalkoztatás I.
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 10162-12 Gépészeti alapozó feladatok
 • 10163-12 Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem
 • 10175-12 Köszörűs feladatok
 • 10176-12 Marós feladatok
 • 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

 • Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

 • Gyakorlati vizsgatevékenység| Összetett geometriájú alkatrész megmunkálása hagyományos gépi forgácsolási eljárásokkal| 480 perc| 55%|
 • Központi írásbeli vizsgatevékenység| Forgácsolási ismeretek és CNC alapismeretek| 120 perc| 25%|
 • Szóbeli vizsgatevékenység| A gépi forgácsolás technológiái és anyagismerete| 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadás 10 perc)| 20%|