Kőműves (3458214)

A szakma leírása

Tájékoztató a képzésről

A képzésben való részvétel feltétele

  8 általános + egészségügyi alkalmasság

Megjegyzés

A szakmához tartozó modulok

 • 10274-16 Beton és vasbeton szerkezetek
 • 10101-12 Építőipari közös tevékenység
 • 10275-16 Falazás, vakolás
 • 11497-12 Foglalkoztatás I.
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 11726-16 Kiegészítő kőműves feladatok
 • 10277-16 Szigetelések
 • 11725-16 Térburkolás

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

 • Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

 • Gyakorlati vizsgatevékenység| Falazási, vakolási, betonozási, szigetelési és térburkolási munkák| 450 perc| 75%|
 • Központi írásbeli vizsgatevékenység| Kőműves komplex írásbeli feladat| 180 perc| 15%|
 • Szóbeli vizsgatevékenység| Kőműves ismeretek| 40 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 10 perc)| 10%|