Motorkerékpár-szerelő (3452507)

A szakma leírása

  Az motorkerékpár-szerelő a javítási folyamat egészében önállóan illetve a munkatársaival közösen összetett feladatokat lát el.

  A motorkerékpárokkal kapcsolatos, szerelési, javítási, beállítási, diagnosztikai feladatokat magas szinten végzi. A hibák kihatásait felismeri, elemzi.

  A munkatevékenysége során együttműködik a javítás egyéb területein dolgozó munkatársaival, így biztosítja a komplex javítási tevékenység összehangolt működését, melynek révén hozzájárul a szervezet teljesítményének folyamatos növeléséhez, a szervezet céljainak eléréséhez.

  Ellátja a munkafelvételi, ügyfélkezelési feladatokat, szükség esetén árajánlat készítésénél is közreműködik.

  Feladata a tevékenységi körének megfelelő diagnosztikai műszerek és készülékek, valamint adott esetben a szükséges garázsberendezések üzemeltetése, felügyelete és ellenőrzése is. Ezért ismernie kell e berendezések működési elvét, üzemeltetési feltételeit.

   

  A szakképesítéssel rendelkező képes:

   

  -  motorkerékpárt, robogót, quadot és kiegészítőit ellenőrizni, javítani, beállítani;

  -       műszaki állapotfelmérést végezni;

  -       magas szintű járműdiagnosztikát végezni;

  -       elvégezni a motorkerékpár időszakos szervizelését, felülvizsgálatát, dokumentációt vezetni;

  -       hatósági vizsgára felkészíteni a motorkerékpárt;

  -       hatósági vizsgálatokat végzéséhez szükséges ismereteit alkalmazni;

  -       segítséget adni a speciális vevői kívánságok teljesítéséhez;

  -       a munkavégzés tűzvédelmi, munkabiztonsági és környezetvédelmi előírásait ismerve azokat betartani, alkalmazni;

  -       műszaki dokumentációt olvasni, munkájához felhasználni, és adott feladatra összeállítani;

  -       munkája során alkalmazni a korszerű számítástechnikai eszközöket (hardvert és szoftvert);

  -       kapcsolatot tartani és kommunikálni az ügyféllel;

  -       szakmai tudását karbantartani és fejleszteni.

Tájékoztató a képzésről

A képzésben való részvétel feltétele

  8 általános + egészségügyi alkalmasság

Megjegyzés

A szakmához tartozó modulok

 • 11497-12 Foglalkoztatás I.
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 10504-12 Kerékpárszerelő feladatai
 • 10507-12 Mechanikai és villamos mérések, diagnosztika
 • 10502-12 Motor- és kerékpárszerelés gépészeti alapjai
 • 10503-12 Motor- és kerékpárszerelés üzemviteli alapjai
 • 10506-12 Motorkerékpár elektronikai alapjai
 • 10505-12 Motorkerékpár szerkezete
 • 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

 • Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

 • Gyakorlati vizsgatevékenység| A) A vizsgafeladat megnevezése: Kerékpár-szerelés gyakorlata, üzemviteli feladatok| 150 perc| 25%|
 • Gyakorlati vizsgatevékenység| B) A vizsgafeladat megnevezése: Motorkerékpár-szerelés gyakorlata| 150 perc| 25%|
 • Központi írásbeli vizsgatevékenység| Motorkerékpár-szerelő szakmai ismeretek| 180 perc| 30%|
 • Szóbeli vizsgatevékenység| Motorkerékpár-szerelő szakmai ismeretek| 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)| 20%|