Autóbuszvezető (3584101)

A szakma leírása

  -       az autóbusz előre meghatározott útvonalon vagy meghatározott célállomásra való vezetése;

  -       az utasok fel- és leszállásának biztosítása;

  -       fűtés, szellőzés, világítás szabályozása;

  -       a fedélzeti utastájékoztatási rendszerek üzemeltetése;

  -       menetjegy-árusítás, menetjegyek és bérletek érvényességének ellenőrzése;

  -       utasok tájékoztatása, a csomagok be- és kipakolása;

  -       menetokmány vezetése, elszámolás a menetjegyekkel és bevételekkel;

  -       az autóbusz vezetése közben előforduló veszélyhelyzetek felismerése, elhárítása;

  -       a szállítási feladat közben szükség szerint alapszintű idegen nyelvű kommunikáció;

  -       az autóbusz átvétele, leadása, az autóbusz műszaki állapotának ellenőrzése, tankolás.

Tájékoztató a képzésről

A képzésben való részvétel feltétele

  8 általános + egészségügyi alkalmasság + C kategóriás érvényes vezetői engedély

Megjegyzés

A szakmához tartozó modulok

 • 11751-16 Autóbusz vezetése
 • 11747-16 Egészség-, munka- és tűzvédelem
 • 11748-16 Előírások alkalmazása
 • 11744-16 Közlekedési alapismeretek
 • 11749-16 Szakmai idegennyelvi ismeretek
 • 11746-16 Személyszállítás, utaskommunikáció
 • 11745-16 Szerkezeti, üzemeltetési ismeretek
 • 11749-16 Veszélyhelyzetek

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

 • Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével. A komplex szakmai vizsgára csak az bocsátható, aki rendelkezik érvényes „D” kategóriás vezetői engedéllyel.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

 • Gyakorlati vizsgatevékenység| A) A vizsgafeladat megnevezése: Járművezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetői gyakorlati ismeretek| 30 perc| 10%|
 • Gyakorlati vizsgatevékenység| B) A vizsgafeladat megnevezése:Járművezetés a közúti forgalomban| 60 perc| 20%|
 • Gyakorlati vizsgatevékenység| C) A vizsgafeladat megnevezése: Járművezetés vészhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán vagy korszerű szimulátor berendezésen| 30 perc| 10%|
 • Központi írásbeli vizsgatevékenység| A) A vizsgafeladat megnevezése: A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés| 40 perc| 10%|
 • Központi írásbeli vizsgatevékenység| B) A vizsgafeladat megnevezése: Előírások alkalmazása| 40 perc| 10%|
 • Központi írásbeli vizsgatevékenység| C) A vizsgafeladat megnevezése: Egészségügyi, közúti közlekedés- és környezeti biztonság, szerviz logisztika| 40 perc| 10%|
 • Központi írásbeli vizsgatevékenység| D) A vizsgafeladat megnevezése: Esettanulmány| 120 perc| 15%|
 • Szóbeli vizsgatevékenység| A vizsgafeladat megnevezése: Szakmai idegennyelvi ismeretek| 15 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 5 perc)| 15%|