Tehergépkocsi-vezető (3484102 )

A szakma leírása

  A mindenkori KRESZ-nek, valamint a biztonsági előírásoknak és utasításoknak megfelelően a gépjármű vezetése.

  Tehergépkocsi rendeltetési helyre történő vezetése, a rakomány károsodásmentes szállítása.

  Rakodási feladat irányítása, a rakomány átadása.

  Rakomány rögzítése, jármű szükséges megjelölése.

  Adminisztrációs feladatok ellátása, útokmányok vezetése, díjszámfejtés, pénzkezelés és elszámolás.

  A tehergépkocsi vezetése közben előforduló veszélyhelyzetek felismerése, elhárítása.

  A szállítási feladat közben szükség szerint alapszintű idegen nyelvű kommunikáció.

  A gépjárművek műszaki állapotának ellenőrzése, a gépjármű működési zavarainak, hibáinak meghatározása, behatárolása, a kisebb hibák javítása, a gépjármű rendszeres ápolása, tankolása.

Tájékoztató a képzésről

A képzésben való részvétel feltétele

  8 általános + egészségügyi alkalmasság + B kategóriás érvényes vezetői engedély

Megjegyzés

A szakmához tartozó modulok

 • 11747-16 Egészség-, munka- és tűzvédelem
 • 12113-16 Előírások alkalmazása tehergépkocsivezetőknek
 • 12109-16 Közlekedési alapismeretek tehergépkocsivezetőknek
 • 11976-16 Rakodás és rakományrögzítés
 • 12110-16 Szakmai idegennyelvi ismeretek tehergépkocsivezetőknek
 • 12111-16 Szerkezeti, üzemeltetési ismeretek tehergépkocsivezetőknek
 • 11977-16 Tehergépkocsi vezetése
 • 12112-16 Veszélyhelyzetek tehergépkocsivezetőknek

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

 • Az iskolarendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével. A komplex szakmai vizsgára csak az bocsátható, aki rendelkezik érvényes „C” kategóriás vezetői engedéllyel.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

 • Gyakorlati vizsgatevékenység| A) A vizsgafeladat megnevezése: Járművezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetői gyakorlati ismeretek| 30 perc| 10%|
 • Gyakorlati vizsgatevékenység| B) A vizsgafeladat megnevezése:Járművezetés a közúti forgalomban| 60 perc| 20%|
 • Gyakorlati vizsgatevékenység| C) A vizsgafeladat megnevezése: Járművezetés vészhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán vagy korszerű szimulátor berendezésen| 30 perc| 10%|
 • Központi írásbeli vizsgatevékenység| A) A vizsgafeladat megnevezése: A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés| 40 perc| 10%|
 • Központi írásbeli vizsgatevékenység| B) A vizsgafeladat megnevezése: Előírások alkalmazása| 40 perc| 10%|
 • Központi írásbeli vizsgatevékenység| C) A vizsgafeladat megnevezése: Egészségügyi, közúti közlekedés- és környezeti biztonság, szerviz, logisztika| 40 perc| 10%|
 • Központi írásbeli vizsgatevékenység| D) A vizsgafeladat megnevezése: Esettanulmány| 120 perc| 15%|
 • Szóbeli vizsgatevékenység| A vizsgafeladat megnevezése: Szakmai idegennyelvi ismeretek| 15 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 5 perc)| 15%|