Épület- és szerkezetlakatos (3458203)

A szakma leírása

  Vasból, acélból és egyéb fémes anyagból készült lemezeket, idomokat, csöveket, vázakat és tartószerkezeteket munkál meg. Épületek és más építmények szerkezeti fémvázainak összeszerelését, felállítását és szétszerelését végzi.

   

  A szakképesítéssel rendelkező képes:

   

  -       a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi jogszabályokat, előírásokat, valamint a szakmára, és egyéb szerelési-javítási technológiára vonatkozó előírásokat betartani és betarttatni

  -       alakítani a munkadarabot kézi és gépi forgácsoló alapeljárásokkal

  -       alapszerelési műveleteket végezni, oldható és nemoldható kötéseket készíteni

  -       általános minőségű hegesztett kötést készíteni gázhegesztéssel, bevontelektródás kézi ívhegesztéssel, fogyóelektródás védőgázas (MIG/MAG) ívhegesztéssel, argon védőgázas volfrámelektródás ívhegesztéssel

  -       egyszerű alkatrészről szabadkézi vázlatrajzokat és műszaki rajzokat készíteni, olvasni, értelmezni

  -       elkészíteni, vagy megrendelni a célszerszámokat, összeállító sablonokat a bonyolult speciális épületlakatos munkához

  -       előkészíteni a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat, előre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, felfogó- és befogóeszközöket, védőfelszereléseket

  -       elvégezni a szakirányú garanciális épületlakatos-ipari ellenőrzéseket, javításokat

  -       gépipari alapméréseket, alak- és helyzetpontossági méréseket végezni

  -       képlékenyalakítást végezni a speciális épületlakatos munkadarabokon kézi, illetve kisgépes eljárásokkal

  -       kiválasztani, ellenőrizni és karbantartani az általános kézi és kisgépes fémalakító műveletekhez használatos gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, védőfelszereléseket

  -       korrózió elleni általános bevonatot és felületvédelmet készíteni, a korrózióra hajlamos épület- és szerkezetlakatos fémszerkezeteken

  -       lemezeket megmunkálni, összeállítani és hegeszteni

  -       magasban végzett szerelési folyamatokat értelmezni, végezni

  -       oldható és nemoldható kötéseket és helyzetbiztosító elemeket készíteni, bontani, javítani és cserélni

  -       zárat, biztonságtechnikai eszközöket cserélni, szerelni, ellenőrizni

Tájékoztató a képzésről

A képzésben való részvétel feltétele

  8 általános + egészségügyi alkalmasság

Megjegyzés

A szakmához tartozó modulok

 • 10165-12 Épületlakatos feladatok
 • 11497-12 Foglalkoztatás I.
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 10162-12 Gépészeti alapozó feladatok
 • 10166-12 Gépészeti kötési feladatok
 • 10163-12 Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem
 • 10167-12 Magasban végzett lakatos feladatok
 • 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
 • 10168-12 Szerkezetlakatos feladatok

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

 • Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

 • Gyakorlati vizsgatevékenység| Épület- és szerkezetlakatos alapműveletek| 360 perc| 60%|
 • Központi írásbeli vizsgatevékenység| Munkatervezés| 90 perc| 20%|
 • Szóbeli vizsgatevékenység| Épület- és szerkezetlakatos feladatai| 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)| 20%|