Hegesztő (3452106)

A szakma leírása

  Fém alkatrészek hegesztését és vágását végzi gázláng, villamos ív, ill. fémolvasztásos vágására vagy egybe- olvasztására szolgáló más hőforrások segítségével.

   

  A szakképesítéssel rendelkező képes:

   

  – olvasni a műszaki rajzokat és a kapcsolódó utasításokat, szabályozásokat

  – munkaterületet ellenőrizni

  – előkészíteni a munkadarabot

  – beüzemelni a munkavégzéshez szükséges gépeket

  – elvégezni a szükséges vágásokat, darabolásokat

  – elvégezni a hegesztést

  – önellenőrzést végezni a munka megkezdése előtt, alatt és befejezése után

  – betartani és betartatni a munkabiztonsági és környezetvédelmi előírásokat

Tájékoztató a képzésről

A képzésben való részvétel feltétele

  8 általános + egészségügyi alkalmasság

Megjegyzés

A szakmához tartozó modulok

 • 10180-12 A Hegesztés előkészítő és befejező műveletei
 • 11453-12 Bevontelektródás kézi ívhegesztő feladatok
 • 11497-12 Foglalkoztatás I.
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 11455-12 Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő feladatok
 • 11456-12 Gázhegesztő feladatok
 • 10162-12 Gépészeti alapozó feladatok
 • 10163-12 Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem
 • 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
 • 11457-12 Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő feladatok

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

 • Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

 • Gyakorlati vizsgatevékenység| A) A vizsgafeladat megnevezése: Hegesztett kötés készítése bevontelektródás kézi ívhegesztő eljárással| 120 perc| 20%|
 • Gyakorlati vizsgatevékenység| B) A vizsgafeladat megnevezése: Hegesztett kötés készítése gázhegesztő eljárással| 120 perc| 20%|
 • Gyakorlati vizsgatevékenység| C) A vizsgafeladat megnevezése: Hegesztett kötés készítése volfrámelektródás védőgázas (TIG ) ívhegesztő eljárással| 120 perc| 20%|
 • Gyakorlati vizsgatevékenység| D) A vizsgafeladat megnevezése: Hegesztett kötés készítése Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő (MIG/MAG) eljárással| 120 perc| 20%|
 • Szóbeli vizsgatevékenység| Hegesztett szerkezetek| 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)| 20%|