Villanyszerelő (3452204)

A szakma leírása

  Az épület villamos berendezés kialakítás keretében fogyasztásmérő helyet alakít ki, elosztó berendezést, erősáramú- és épületinformatikai vezetékhálózatot, világítási berendezést és készüléket, villámhárító berendezést, fotovoltaikus berendezést szerel, épület villamos berendezést, készüléket javít, karbantart, kezelését betanítja. Az ipari villamos berendezés szerelése során kapcsoló berendezést, elosztó berendezést köt be, szerel, ipari energia elosztó vezeték- és kiskábel hálózatot épít, szerel, vezérlő- és szabályozókészüléket, berendezést szerel, ipari villamos berendezést, készüléket javít, karbantart, kezelését betanítja. A villamos gép és berendezés szerelése során egyen- és váltakozó áramú forgógépet, transzformátort telepít, működtet, villamos gépet üzemeltet, karbantart, készüléket javít, karbantart, kezelését betanítja. A villamos csatlakozó berendezés szerelése során szabadvezetéki oszlopot, tartószerkezetet és csatlakozó szabadvezetéket létesít, szerel, kisfeszültségű kábelt fektet, munkája során villamos ellenőrző méréseket, vizsgálatokat és beállításokat végez a megfelelő eszközök alkalmazásával. Munkáját műszaki dokumentáció alapján, a szakmai szabályok és követelmények figyelembevételével végzi, munkájáról dokumentációt készít

  A szakképesítéssel rendelkező képes:

  - egyszerű multimédiás és kommunikációs alkalmazásokat kezelni

  - adatmentést végezni, informatikai biztonsági eszközöket használni

  - LAN és WAN hálózatokat használni

  - terveket, műszaki leírásokat olvasni, értelmezni

  - fém és műanyag munkadarabokat megmunkálni

  - villamos és mechanikai kötéseket készíteni

  - kisgépeket, kéziszerszámokat használni a technológiai alapműveleteknél

  - csatlakozó vezetéket létesíteni

  - fogyasztásmérő helyet kialakítani

  - lakás és épület elosztó berendezést szerelni

  - erősáramú és gyengeáramú alapszerelést létesíteni

  - épület villamos berendezést szerelni, javítani, karbantartani, kezelését betanítani

  - világítási berendezést szerelni

  - szabadvezetéki csatlakozó vezetéket létesíteni az érvényes előírások szerint

  - kábeles csatlakozó vezetéket létesíteni

  - víz és tűzzáró kábelátvezetést készíteni

  - külső villámhárító berendezést szerelni

  - belső villámvédelmet kialakítani

  - üzemi ellenőrző méréseket és vizsgálatokat végezni

  - ipari energia elosztó hálózatot szerelni

  - ipari elosztó berendezést szerelni, telepíteni

  - kapcsoló berendezést szerelni, telepíteni

  - vezérlő- és szabályozó berendezést szerelni, telepíteni

  - fotovoltaikus berendezést szerelni

  - ipari villamos berendezést javítani, karbantartani, kezelését betanítani

  - egyen és váltakozó áramú gépet telepíteni, működtetni

Tájékoztató a képzésről

A képzésben való részvétel feltétele

  8. általános+16.év

Megjegyzés

A szakmához tartozó modulok

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

 • Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

 • Gyakorlati vizsgatevékenység| Épületvillamossági vagy villamos berendezés szerelési feladat| 300 perc| 60%|
 • Központi írásbeli vizsgatevékenység| Épületvillamossági tervek készítése, technológiai leírás| 120 perc| 20%|
 • Szóbeli vizsgatevékenység| : Épületvillamossági és villamos berendezési ismeretek| 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)| 20%|