Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. (3534501 )

A szakma leírása

  Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. OKJ 35 345 01

  A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

  A szakképesítést megszerző szakember feladata olyan vállalkozás/vállaltirányítási részfeladatok elvégzése, ahol egyszerűbb számviteli és a marketing információk egyidejű kezelése mellett a vele együttműködő munkatársak képzésében, motiválásában, ellenőrzésében is kaphat feladatokat. A szakember megfelelő informatikai és idegennyelv-tudással rendelkezik ahhoz, hogy kapcsolatot tudjon fenntartani más vállalkozásokkal/vállalatokkal és szervezetekkel. A munkája során feladata a felelősségére bízott egység működésének irányítása, valamint törvényi kötelezettségeinek betartása és betartatása, konkurencia-figyelés.

  A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

  - vállalkozást működtetni/megszüntetni

  - irányítani, szervezni, ellenőrizni a vállalkozás/vállalat egyes részlegeit

  - marketing tevékenységet végezni

  - lebonyolítani a beszerzési tevékenység ügyvitelét

  - lebonyolítani a készletezés, raktározás, nyilvántartás ügyvitelét és azt számon kérni

  - lebonyolítani az értékesítési tevékenységet és azt vezetni, ellenőrizni

  - ellátni a mikró és kisvállalat/vállalkozás szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat

  - ellátni a nyilvántartási és adatszolgáltatási feladatokat

  - felmérni a piaci környezetet

  - alkalmazni a munkakörének ellátásához szükséges munkahelyi egészség és biztonsági előírásokat

  - alkalmazni a vállalkozás jogkövető működése érdekében a fogyasztóvédelmi előírásokat

  - KER B1 szintű nyelvtudásnak megfelelően kommunikálni idegen nyelven írásban és szóban

  - a tanult idegen nyelven megérteni akár az üzleti életben szokásos helyzetekben is a fontosabb szóban közölt információkat olyan világos szövegekben, amelyek ismert témákról szólnak

  - kiszűrni a lényegi információkat idegen nyelvű tévéadásból

  - elboldogulni a legtöbb olyan helyzetben, amely a nyelvterületre történő utazás vagy munka során adódik

  - egyszerű, összefüggő idegen nyelvű szóbeli szöveget alkotni olyan témákban, amelyeket ismer, vagy amelyek az érdeklődési körébe tartoznak

  - írásban és szóban egyaránt idegen nyelven leírni élményeket és eseményeket, reményeket és ambíciókat, továbbá röviden indokolni és magyarázni a különböző álláspontokat és terveket

  - ismert témákról egyszerű, de összefüggő idegen nyelvű írott szöveget alkotni

  - szóban és írásban a megértést nem befolyásoló nyelvi hibákkal kommunikálni idegen nyelven olyan, az üzleti életben gyakori helyzetekben, amelyek számára ismerősek

  - a mindennapi üzleti életben szokásos témákban írásban és szóban egyaránt összefüggő szöveget alkotni

  - kiválasztani és használni a munkája során jelentkező feladat megoldásához az általa ismert digitális eszközök, szoftverek közül a megfelelőket

  - munkáját helyi hálózatban végezni

  - munkájához szükséges irodai programcsomagot feladatainak gyakorlati megoldásához alkalmazni

  - internet alapú szolgáltatásokat, e-ügyintézési lehetőségeket a vállalkozás működtetéséhez igényelni és használni

   

Tájékoztató a képzésről

A képzésben való részvétel feltétele

  szakmai végzettség

Megjegyzés

A szakmához tartozó modulok

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

 • Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

 • Gyakorlati vizsgatevékenység| Összetett informatika feladat megoldása| 120 perc| 30%|
 • Központi írásbeli vizsgatevékenység| A beszédértés, az íráskészség és az olvasott szöveg értésének mérése idegen nyelven, valamint nyelvtani, nyelvhasználati és lexikai (általános és szakmai) kompetencia mérése| 180 perc| 30%|
 • Központi írásbeli vizsgatevékenység| Komplex vállalkozói ismeretek| 60 perc| 10%|
 • Szóbeli vizsgatevékenység| A beszédértés és a beszédkészség mérése idegen nyelven, valamint nyelvtani, nyelvhasználati és lexikai (általános és szakmai) kompetencia mérése| 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)| 30%|