Informatikai rendszerüzemeltető (5448106 )

A szakma leírása

  Az Informatikai rendszerüzemeltető a kis- és közepes vállalat, intézmény, szervezet informatikáért felelős vezetőjének közvetlen munkatársa, vagy kihelyezett informatikai szolgáltatásokat végző cégben első szintű támogatói feladatokat lát el. Megfelelő mélységű (elméleti és gyakorlati) informatikai, hálózati ismeretei birtokában részt vesz a munkahely infokommunikációs hálózatának kialakításában és működtetésében. Koncepcionális kérdésekben feladata elsősorban a döntések előkészítése, míg megvalósításban a koordináló feladatok ellátása. Együttműködik a rendszerszervezőkkel, szoftverfejlesztőkkel.

  Felelősségi körébe tartozik a vállalatnál működő, illetve felhőszolgáltatásként igénybe vett informatikai hálózati eszközök, szerverek és munkaállomások, alkalmazások összehangolt működésének és folyamatos frissítésének biztosítása, a felhőszolgáltatásokhoz kapcsolódás biztosítása, melynek révén hozzájárul a szervezet teljesítményének folyamatos növeléséhez, a szervezet céljainak eléréséhez.

  Az Informatikai rendszerüzemeltető készségei megfelelnek az ágazati belépő és középszintű iparági vizsgák minősítési követelményeinek.

Tájékoztató a képzésről

A képzésben való részvétel feltétele

  érettségi

Megjegyzés

A szakmához tartozó modulok

 • 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 11997-16 Hálózati ismeretek I.
 • 12003-16 Hálózati ismeretek II.
 • 12013-16 Hálózati operációs rendszerek és felhőszolgáltatások
 • 10815-16 Információtechnológiai alapok
 • 11999-16 Informatikai szakmai angol nyelv
 • 11625-16 Programozás és adatbázis-kezelés

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

 • Az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

 • Gyakorlati vizsgatevékenység| Hálózati operációs rendszerek és felhőszolgáltatások| 180 perc| 30%|
 • Gyakorlati vizsgatevékenység| Hálózatok konfigurálása I.| 90 perc| 15%|
 • Gyakorlati vizsgatevékenység| Hálózatok konfigurálása II.| 90 perc| 15%|
 • Gyakorlati vizsgatevékenység| Komplex hálózati szolgáltatási környezet kiépítése| 60 perc| 5%|
 • Központi írásbeli vizsgatevékenység| Hálózati ismeretek| 45 perc| 5%|
 • Központi írásbeli vizsgatevékenység| Programozás és adatbázis-kezelés| 120 perc| 10%|
 • Szóbeli vizsgatevékenység| Információtechnológiai alapok| 20 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 10 perc)| 10%|
 • Szóbeli vizsgatevékenység| Informatikai szakmai angol nyelvismeret| 20 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 10 perc)| 10%|