Vállalkozási és bérügyintéző (5434402 )

A szakma leírása

  A vállalkozási és bérügyintéző közreműködik a mikró-, kis- és középvállalkozások (kkv.) alapításával, működtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásában. Vezeti az egyéni vállalkozók alapnyilvántartásait és elkészíti azok bevallásait. Alkalmas a vállalkozások működésével összefüggő számviteli és pénzügyi feladatok elvégzésében való közreműködésre, részfeladatok önálló elvégzésére. A vállalkozás valamennyi pénzmozgással, illetve a pénzállomány-változással összefüggő nyilvántartásait vezeti, közreműködik az egyes pénzügyi műveletek előkészítésében, lebonyolításában, elszámolásában. Ellátja a bérszámfejtéssel- és társadalombiztosítással kapcsolatos feladatokat. A munkavállalókkal kapcsolatos bér- és társadalombiztosítási ügyeket intézi, a nyilvántartásokat vezeti. Vezeti a biztosítottak társadalombiztosítási lapjait, nyilvántartja a kifizetett ellátásokat, adatokat, igazolásokat küld az illetékes társadalombiztosítási szerveknek.

Tájékoztató a képzésről

A képzésben való részvétel feltétele

  érettségi

Megjegyzés

A szakmához tartozó modulok

 • 10151-16 Bérügyi szakfeladatok ellátása
 • 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 11504-16 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása
 • 10152-16 Kis- és középvállalkozások gazdálkodási feladatai
 • 10153-16 Könyvvezetési feladatok
 • 10154-16 Munkaerő-gazdálkodás
 • 10155-16 Társadalombiztosítási szakfeladatok ellátása
 • 11506-16 Vállalkozásfinanszírozási és adózási feladatok

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

 • Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

 • Gyakorlati vizsgatevékenység| Bérszámfejtési feladat| 60 perc| 15%|
 • Gyakorlati vizsgatevékenység| Elektronikus bevallás| 60 perc| 15%|
 • Gyakorlati vizsgatevékenység| Pénzforgalmi nyilvántartások vezetése| 60 perc| 20%|
 • Központi írásbeli vizsgatevékenység| Bérügyi szakfeladatok| 60 perc| 15%|
 • Központi írásbeli vizsgatevékenység| Társadalombiztosítási szakfeladatok| 60 perc| 15%|
 • Szóbeli vizsgatevékenység| A munkaerő-gazdálkodás kapcsolódó szakmai feladatok| 20 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 10 perc)| 10%|
 • Szóbeli vizsgatevékenység| Az üzleti terv védése| 20 perc (felkészülési idő nincs)| 10%|