Vállalkozási mérlegképes könyvelő (5534407 )

A szakma leírása

  A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 150. §-ának (2) bekezdésében meghatározott könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányítását, vezetését végzi, számviteli beszámolót készít.

  Ellátja a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény hatálya alá tartozó gazdálkodónál mindazokat a feladatokat, amelyek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartoznak.

  Kialakítja a számviteli politikát, a könyvviteli elszámolás, a beszámoló készítés rendszerét, módszerét ideértve a belső információs rendszer kialakítását is.

  Ellátja a számlarendhez, a könyvvezetéshez, valamint a beszámoló készítéshez szükséges szabályzatok elkészítésével, rendszeres karbantartásával kapcsolatos feladatokat. Biztosítja a valóságnak megfelelő belső és külső információk előállítását, szolgáltatását, az elszámolások, az adatok jogszerűségének, szabályszerűségének, megbízhatóságának, bizonylatokkal való alátámasztottságát a számviteli alapelvek betartásával. Elvégzi a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatokat a gazdálkodó alkalmazottjaként, tagjaként, egyéni vállalkozóként, vagy számviteli szolgáltatást nyújtó társaság tagjaként, illetőleg alkalmazottjaként.

Tájékoztató a képzésről

A képzésben való részvétel feltétele

  érettségi+ szakmai végz.

Megjegyzés

A szakmához tartozó modulok

 • 10775-16 Adózási feladatok ellátása
 • 10789-12 Elemzési - ellenőrzési feladatok ellátása
 • 10809-12 Gazdasági és vezetési feladatok a gyakorlatban
 • 10773-12 Jogi feladatok a gyakorlatban
 • 10774-16 Pénzügyi feladatok ellátása
 • 10808-16 Számviteli feladatok a gyakorlatban
 • 11886-16 Számviteli szervezési feladatok gyakorlata

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

 • Az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

 • Gyakorlati vizsgatevékenység| Számviteli feladatok| 180 perc| 30%|
 • Központi írásbeli vizsgatevékenység| Elemzési és ellenőrzési feladatok| 120 perc| 20%|
 • Központi írásbeli vizsgatevékenység| Ellenőrzési feladatok| 120 perc| 20%|
 • Szóbeli vizsgatevékenység| Elemzési-ellenőrzési feladatok ellátása| 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)| 15%|
 • Szóbeli vizsgatevékenység| Számviteli feladatok ellátása| 20 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 10 perc)| 15%|