Stratégia és minőségcélok

 

A Bajai Szakképzési Centrum vezetése felnőttképzési tevékenységére vonatkozó stratégiáját összehangolta az iskolai rendszerű oktatásra kialakított hosszú távú elképzeléseivel. Az intézménnyel szemben támasztott fenntartói elvárások a felnőttképzési tevékenységet is feladatul szabják.

A felnőttképzési tevékenység stratégiai tervezése illeszkedik a fenntartói elképzelésekhez, mely stratégia az alábbi elemekből áll:

 

  • Megrendelőinkkel történő állandó, személyes jó kapcsolat kialakítása, a résztvevői igények folyamatos vizsgálata és bevezetése szolgáltatásainkba.
  • A megrendelők – gazdálkodó szervezetek, munkaügyi központ, illetve a munkavállalók - képzési igényeinek rugalmas kielégítése.
  • A feltételek megteremtése és fenntartása önállóan benyújtandó képzési pályázatokhoz, ily módon az intézmény által szervezett képzések folyamatos növelése.
  • A kor követelményeinek megfelelő fejlesztés a képzések szerkezetében és tartalmában, ezáltal versenyképes, a munkaerőpiacon és a saját vállalkozásokban jó eséllyel használható képesítés biztosítása.
  • A térségben végbemenő ipari és szolgáltatási ágazati fejlesztésekhez megfelelően képzett munkaerő biztosítása, a jelentkező felnőttképzési igények kielégítése.
  • Volt tanulóink további szakképesítésekhez juttatása a modul rendszerű szakképzés adta lehetőségek kihasználásával.
  • Magas szintű vizsgaeredményesség és alacsony lemorzsolódás elérése.
  • A térség hátrányos helyzetű lakosainak a munkavállalást lehetővé tevő szakmai végzettséghez juttatása, összhangban a fenntartói és gazdaságpolitikai célokkal.
  • A felnőttképzési engedély jogszabályi követelményit folyamatosan kielégítő működés.
  • Megvalósuljon a folyamatos innováció.

Stratégiai elképzeléseinek valóra váltásához az intézmény vezetése – a fenntartóval történő egyeztetés alapján – évente meghatározza konkrét, objektíven mérhető, számszerűsített, ezáltal megvalósulását tekintve könnyen értékelhető, összehasonlítható éves minőségcéljait