Vendéglátásszervező (5481101)

A szakma leírása

  A Vendéglátásszervező a vendéglátásban vezetői, szervezői, gazdálkodási feladatokat ellátó szakember, aki magas szintű, korszerű szakmai és gazdálkodási ismeretekkel és továbbfejleszthető tudással rendelkezik. A vendéglátó vállalkozások és az étkeztetési, vendéglátóipari szolgáltatásokat nyújtó egységek üzemeltetéséhez szükséges tervezői, vezetői, szervezői, gazdálkodási feladatokat lát el. A vendéglátó egységekben végzi, irányítja, szervezi, ellenőrzi az árubeszerzést, a raktározást, a termelési, az értékesítési és szolgáltatási tevékenységeket. Összeállítja a vendéglátó egység kínálatát, bemutatja, reklámozza az egység szolgáltatásait, kialakítja az üzletpolitikát, a marketingstratégiát, a cégarculatot. Kapcsolatot tart, kommunikál magyar és idegen nyelven a vendégekkel, az egység üzletfeleivel és a hatóságokkal. Gondoskodik a vendéglátó egységekben a biztonsági-, munka- és tűzvédelmi, környezetvédelmi, higiénia, élelmiszerbiztonsági előírások betartásáról.

   

  A szakképesítéssel rendelkező képes:

   

  -       vállalkozást működtetni

  -       anyagi felelősséggel gazdálkodni

  -       megszervezni, és irányítani a vendéglátó üzlet napi munkáját

  -       piackutatást végezni, felmérni a vendégek igényeit, meghatározni az üzlet választékát

  -       reklámozni a vendéglátó üzletet és szolgáltatásait

  -       vendégpanaszokat kezelni

  -       biztosítani a vállalkozás internetes jelenlétét

  -       szóbeli kommunikációt végezni magyar és idegen nyelven

  -       írásbeli kommunikációt végezni magyar és idegen nyelven

  -       termelő tevékenységet végezni

  -       értékesítő tevékenységet végezni

  -              vendéglátó eladói tevékenységet végezni

Tájékoztató a képzésről

A képzésben való részvétel feltétele

  érettségi+ egészségügyi alkalmasság

Megjegyzés

A szakmához tartozó modulok

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

 • Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

 • Gyakorlati vizsgatevékenység| Termelő és értékesítő feladat végrehajtása| 30 perc| 10%|
 • Gyakorlati vizsgatevékenység| Üzleti előrendeléshez kapcsolódó ügyviteli, termelési és értékesítési feladat végrehajtása két csoportban párhuzamosan| 450 perc| 50%|
 • Központi írásbeli vizsgatevékenység| Egy vendéglátó üzlet gazdálkodási adatainak elemzése| 180 perc| 20%|
 • Szóbeli vizsgatevékenység| Vendéglátó eladó feladatai és Vendéglátás gazdálkodás, szervezés, marketing| 35 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 15 perc)| 20%|