Vendéglátó-üzletvezető (3581102)

A szakma leírása

  A vendéglátó üzletvezető önállóan működteti, szervezi a vendéglátó üzlet működési folyamatait. Ellenőrzi és irányítja a beszerzést, termelést, értékesítést és a raktározást. A vendéglátó üzletvezető gondoskodik a belső- és külső kapcsolatokról, biztosítja a gazdasági és dokumentációs szabályokat, kezeli a marketinget. Az üzletvezető feladata az érvényben lévő jogszabályok és előírások betartása, betartatása. Az üzletvezető tárgyi- és humánerőforrás-gazdálkodást folytat, felelősséggel tartozik a rá bízott eszközökért.

   

  A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

   

  -       létrehozni és működtetni a vendéglátó vállalkozást

  -       humánerőforrás-gazdálkodást folytatni

  -       költség-haszon elemzést végezni

  -       elemezni és optimalizálni a költséget és eredményt, az eredmény felhasználására javaslatot tenni

  -       gazdálkodni az anyagi erőforrásokkal

  -       gazdasági elemzéseket végezni és döntéseket hozni

  -       működtetni a vendéglátó egység marketing tevékenységét

  -       külső-belső kommunikációt folytatni és menedzselni

  -       meghatározni a vendéglátó üzlet áru- és szolgáltatásválasztékát

  -       kapcsolatot tartani a hatóságokkal

  -       irányítani a vendéglátó üzlet működését

  -       irányítani a beszerzési, raktározási, termelési és értékesítési folyamatokat

  -       kezelni a reklamációt

  -       megszervezni és irányítani a pénzügyi, adózási és számviteli folyamatokat

  -       megtartatni az érvényben lévő előírásokat, szabályokat

  -       követni a szakmai trendek változásait

  -       biztosítani a vállalkozás internetes jelenlétét

Tájékoztató a képzésről

A képzésben való részvétel feltétele

  8 általános + egészségügyi alkalmasság + szakmai előképzettség

Megjegyzés

A szakmához tartozó modulok

 • 11536-16 Marketing a vendéglátásban
 • 11536-16 Marketing a vendéglátásban
 • 11537-16 Vendéglátó menedzsment

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

 • Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

 • Gyakorlati vizsgatevékenység| A vendéglátó üzlet napi munkájának szervezése| 120 perc| 70%|
 • Központi írásbeli vizsgatevékenység| A vendéglátó üzleti tevékenységhez kapcsolódó gazdasági számítások és elemzések végzése| 120 perc| 30%|