Idegenvezető (5481201 )

A szakma leírása

  Az idegenvezető az országba érkező külföldi turistákat valamint a belföldi utazásokon (országjáró körút, kirándulás, városnézés, szakmai programok) résztvevő magyar vendégeket megismerteti az ország turisztikai, kulturális, történelmi, művészeti nevezetességeivel, természeti értékeivel, idegen illetve magyar nyelven.

  Gondoskodik a vendégek részére megrendelt szolgáltatások biztosításáról, valamint a magyar csoportok külföldre utazása során csoportkísérői teendőket lát el és tolmácsol. Az utazás során felmerülő problémákat megoldja. Elvégzi a munkához kapcsolódó adminisztrációt.

   

  A szakképesítéssel rendelkező képes:

  -       felkészülni a városnézések, turisztikai programok kivitelezésére

  -       szakszerűen lebonyolítani csoportok, egyéni vendégek utazását, tartózkodását

  -       vezetéseket önállóan szervezni és lebonyolítani egy adott területen

  -       a látogatók kísérésére különféle helyeken (pl. múzeumokban, kiállításokon, tematikus szórakoztató parkokban, gyárakban és egyéb ipari létesítményekben)

  -       telepített idegenvezetői feladatokat ellátni

  -       fakultatív programokat szervezni, lebonyolítani

  -       múzeumlátogatást lebonyolítani, tárlatot vezetni

  -       tolmácsolási feladatokat elvégezni

  -       alapvető elsősegély-nyújtási ismeretek birtokában segítséget nyújtani a vendégeknek

  -       közreműködni rendezvények lebonyolításában

  -       vendégkísérői munkát végezni

  -       megbízója, valamint az utasok érdekeit képviselni

  -       a különböző utastípusokat kezelni

  -       konfliktushelyzeteket sikeresen megoldani

  -       rendkívüli helyzetekben intézkedni

  -       a tevékenységéhez tartozó adminisztrációs feladatokat ellátni

  -       az informatikai, irodatechnikai és a médiakommunikációs eszközöket kezelni

  -       magyar és idegen nyelven szóban és írásban is helyesen és érthetően kommunikálni

  -       betartani az idegenvezetői munka etikett és protokoll szabályait

  -       tevékenységét önállóan végezni a jogi, adó és biztosítási előírások betartásával

Tájékoztató a képzésről

A képzésben való részvétel feltétele

  érettségi

Megjegyzés

A szakmához tartozó modulok

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

 • Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

 • Gyakorlati vizsgatevékenység| Idegenvezetés életszerű szituációban, és szituációs gyakorlat| 90 perc| 50%|
 • Központi írásbeli vizsgatevékenység| Egy lebonyolított csomagtúrához kapcsolódó idegenvezetői adminisztrálás elvégzése számítógépen, előre megadott szempontok alapján| 180 perc| 30%|
 • Szóbeli vizsgatevékenység| Magyarország turisztikai vonzerőinek bemutatása| 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)| 20%|