Eladó (3434101)

A szakma leírása

  Az eladó szakember a kereskedelmi egységekben kiszolgálja és tájékoztatja a vásárlókat. Az eladásra kerülő áruk átvételével, raktározásával, állagmegóvásával, értékesítésre történő előkészítésével, eladótéri kihelyezésével, értékesítésével kapcsolatos feladatokat lát el. Közreműködik az áruk beszerzésének előkészítésében és lebonyolításában. Ellátja a kereskedelmi egység szabályszerű működésével kapcsolatos eladói feladatokat.

   

  A szakképesítéssel rendelkező képes:

  -      segíteni az árubeszerzést

  -      átvenni az árut

  -      készletezési, raktározási feladatokat végezni

  -      a korszerű eladói technikák alkalmazásával kiszolgálni a vásárlót

  -      alkalmazni az eladóval szemben támasztott viselkedési formákat és magatartási szabályokat

  -      szakszerűen használni a kereskedelmi munkát segítő gépi berendezéseket

  -      a kereskedelmi egységben használatos bizonylatokat kitölteni és kezelni

  -      értékesítéshez kapcsolódó szolgáltatásokat végezni

  -      pénztárgépet kezelni,

  -      az ellenérték elszámolás során készpénzes, és készpénzkímélő fizetési módokat használni,

  -      kereskedelmi egységet szabályszerűen üzemeltetni

Tájékoztató a képzésről

A képzésben való részvétel feltétele

  8 általános + egészségügyi alkalmasság

Megjegyzés

A szakmához tartozó modulok

 • 10029-12 A műszaki cikkek forgalmazása
 • 11691-16 Eladástan
 • 10028-12 Élelmiszerek és vegyi áruk forgalmazása
 • 11497-12 Foglalkoztatás I.
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 11992-16 Kereskedelmi ismeretek
 • 10027-12 Ruházati cikkek és a vegyes iparcikkek forgalmazása

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

 • Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

 • Gyakorlati vizsgatevékenység| Áruforgalommal kapcsolatos munkavégzés kereskedelmi egységben/tanboltban| 20 perc| 25%|
 • Gyakorlati vizsgatevékenység| Élőmunka kereskedelmi egységben/tanboltban: a vevő tájékoztatása, kiszolgálása az elsajátított értékesítési technikák alkalmazásával magyar és idegen nyelven.| 20 perc| 35%|
 • Szóbeli vizsgatevékenység| Élelmiszerek és vegyiáruk forgalmazása: válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre| 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)| 20%|
 • Szóbeli vizsgatevékenység| Műszaki cikkek forgalmazása: válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre| 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)| 20%|