Pincér (3481103)

A szakma leírása

  A pincér a különböző vendéglátó tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetek hálózati egységeiben értékesítési és szolgáltatási feladatokat lát el. A vendégek által igényelt, illetve az ajánlott termék felszolgálását és a kapcsolódó szolgáltatásokat a tőle elvárható legmagasabb szakmai színvonalon biztosítja, az udvarias és szakszerű felszolgálás előírásai szerint. Fogadja a vendégeket, ételeket, italokat szolgál fel.

   

  A szakképesítéssel rendelkező képes:

   

  -       az üzemeltetéssel kapcsolatos teendőket elvégezni

  -       az árukészlet alakulását figyelemmel kísérni, részt venni az áru szakszerű minőségi és mennyiségi átvételében, előírásoknak megfelelő tárolásában és dokumentálásában

  -       munkaterületét és a vendégteret nyitásra előkészíteni

  -       felszolgálni, fogadni a vendéget, leültetni a protokoll-előírások szerint, ismertetni a választékot, ételeket és italokat ajánlani, a rendelést felvenni

  -       a felszolgáláshoz szükséges eszközöket előkészíteni, a vendégek által választott ételeket és italokat szakszerűen felszolgálni

  -       megszervezni a saját munkáját

  -       a felszolgálandó ételek és italok minőségét, mennyiségét, hőmérsékletét, összetételét, az allergizáló anyagokat figyelemmel kísérni

  -       számlákat készíteni

  -       átvenni a fogyasztás ellenértékét, pénztárgépet kezelni, zárás után a vendégek távozását ellenőrizni, elszámolást készíteni

  -       HAACP dokumentációkat kitölteni

  -       idegen nyelven rendelést felvenni

  -       környezetvédelmi előírásokat alkalmazni

Tájékoztató a képzésről

A képzésben való részvétel feltétele

  8 általános + egészségügyi alkalmasság

Megjegyzés

A szakmához tartozó modulok

 • 11519-16 Élelmiszerbiztonsági alapismeretek
 • 11518-16 Élelmiszerismeret
 • 11524-16 Felszolgálási alapok
 • 11525-16 Felszolgáló szakmai ismeret
 • 11497-12 Foglalkoztatás I.
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 11561-16 Gazdálkodási ismeretek
 • 11523-16 Pincér szakmai idegen nyelv

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

 • Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

 • Gyakorlati vizsgatevékenység| Menü összeállítás és felszolgálás| 210 perc| 50%|
 • Központi írásbeli vizsgatevékenység| A pincér szakmai feladatai| 120 perc| 25%|
 • Szóbeli vizsgatevékenység| Étel- italismeret, pincér szakmai idegen nyelv| 40 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 20 perc)| 25%|