Cukrász (3481101 )

A szakma leírása

  A cukrász a higiéniai és munkavédelmi előírások betartása mellett cukrászsüteményeket, fagylaltokat, és más hidegcukrászati készítményeket állít elő, figyelemmel azok ízbeli változatosságára, esztétikai megjelenítésére, a vásárlási, megrendelési igényekre.

  A szakképesítéssel rendelkező képes:

  -       saját munkáját megszervezni, a munkájához szükséges anyagmennyiséget felmérni

  -       élelmiszer előállítás higiéniai alapkövetelményeinek betartásával korszerű táplálkozáshoz mindjobban igazodó cukrászati terméket készíteni

  -       cukrásztechnológiai alapműveleteket végezni

  -       cukorkészítményeket előállítni

  -       bevonó anyagokat készíteni, felhasználni

  -       cukrászati félkész- és késztermékeket készíteni

  -       uzsonnasüteményeket készíteni

  -       teasüteményeket készíteni

  -       kikészített süteményeket készíteni,

  -       hagyományőrző cukrászati termékeket eredeti technológiával készíteni

  -       nemzetközi trend szerint cukrászati termékeket készíteni

  -       fagylaltokat, fagylaltkelyheket készíteni

  -       pohárkrémeket, készíteni

  -       bonbonokat készíteni

  -       tányérdesszerteket készíteni

  -       alkalmi díszmunkákat a vendég kérésének megfelelően elkészíteni.

Tájékoztató a képzésről

A képzésben való részvétel feltétele

  8 általános + egészségügyi alkalmasság

Megjegyzés

A szakmához tartozó modulok

 • 11522-16 Cukrász szakmai feladatok
 • 11521-16 Cukrász szakmai idegen nyelv
 • 11519-16 Élelmiszerbiztonsági alapismeretek
 • 11518-16 Élelmiszerismeret
 • 11497-12 Foglalkoztatás I.
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 11561-16 Gazdálkodási ismeretek

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

 • Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

 • Gyakorlati vizsgatevékenység| Cukrászati termékkészítés| 420 perc| 60%|
 • Központi írásbeli vizsgatevékenység| Cukrászati termékek technológiája, termeléshez kapcsolódó gazdasági számítások| 120 perc| 20%|
 • Szóbeli vizsgatevékenység| Cukrász szakmai idegen nyelv, élelmiszerismeret, élelmiszerbiztonság| 40 perc| 20%|