Irodai titkár (5434603)

A szakma leírása

  Az Irodai titkár számítógép-kezelési és szövegszerkesztési, gépírási, titkári, gazdasági, jogi, vállalkozási, kommunikációs és protokollismeretek, valamint idegennyelvtudás birtokában hivatalokban, intézményekben, hazai és külföldi érdekeltségű szervezeteknél (gazdálkodó egységeknél) ügyintézői és titkári feladatokat lát el. Szakmai tevékenységével közvetlenül támogatja a munkahelyi vezetés/vezető döntéshozó, irányító munkáját.

  A szakképesítéssel rendelkező képes:

  -    számítógépes adatbeviteli feladatokat végezni gyorsan és hatékonyan (a tízujjas vakírás technikájával);

  -    külső és belső kapcsolatteremtő, kapcsolattartást szolgáló iratokat, leveleket, egyéb dokumentumokat készíteni, szerkeszteni, sokszorosítani;

  -    gazdálkodási, vállalkozási alapfeladatokhoz kapcsolódóan levelezést folytatni;

  -    táblázat- és adatbázis-kezelési feladatokat végezni, kimutatásokat készíteni;

  -    iratkezelési feladatokat végezni (hagyományosan és elektronikus dokumentumkezelő rendszerben);

  -    számítógépes ügyviteli programcsomagokat alkalmazni;

  -    vezetni és kezelni a szervezet munkaerő-gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartásokat, iratokat;

  -    ellátni a feladatkörébe tartozó irodai készletgazdálkodási, reprezentációs feladatokat;

  -    ellátni a házipénztár kezeléséhez kapcsolódó feladatokat;

  -    ügyviteli munkafolyamatokat szervezni és irányítani;

  -    irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközöket, berendezéseket kezelni, használni;

  -    feladatkörében önállóan PR tevékenységet végezni;

  -    megfelelő rangsorolással kapcsolatot tartani munkatársakkal, ügyfelekkel, partnerekkel, külső szervezetekkel magyar és egy idegen nyelven;

  -    ügyintézői feladatokat ellátni magyar és egy idegen nyelven;

  -    projektfeladatokban részt venni;

  -    nyilvántartásokat vezetni;

  -    leíró feladatokat végezni magyar és egy idegen nyelven;

  -    jegyzőkönyvet vezetni, jelentéseket, statisztikákat készíteni;

  -    gyorsírással rövid jegyzeteket készíteni;

  -    szervezeten belüli és kívüli rendezvényeket, programokat szervezni magyar és egy idegen nyelven.

Tájékoztató a képzésről

A képzésben való részvétel feltétele

  érettségi + egészségügyi + pályaalkalmasság

Megjegyzés

A szakmához tartozó modulok

 • 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 10066-16 Gazdálkodási alapfeladatok
 • 12082-16 Gépírás és irodai alkalmazások
 • 12083-16 Gyorsírás
 • 11554-16 Irodai szakmai idegen nyelv
 • 10072-16 Rendezvény- és programszervezés
 • 12085-16 Titkári ügyintézés gyakorlata
 • 12084-16 Üzleti kommunikáció és protokoll

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

 • Az évfolyam teljesítése.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

 • Gyakorlati vizsgatevékenység| Külső vagy belső szakmai rendezvény alapdokumentumának elkészítése| 210 perc| 30%|
 • Központi írásbeli vizsgatevékenység| Hivatalos, üzleti levél. dokumentum készítése| 150 perc| 20%|
 • Központi írásbeli vizsgatevékenység| Titkári kommunikáció és ügyintézői feladatok| 60 perc| 20%|
 • Szóbeli vizsgatevékenység| Titkári szakmai ismeretek| 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)| 30%|