Államháztartási ügyintéző (5434404)

A szakma leírása

  Az államháztartási ügyintéző közreműködik a költségvetési tervezéshez kapcsolódó feladatok elvégzésében, államháztartási területen a gazdálkodási problémák felismerésében, megfogalmazásában, a kincstári és egyéb szakmai bizonylatok elkészítésében, illetve feldolgozásában részt vesz a pénzügyi, szervezési, irányítási rendszer működtetésében. Közreműködik a költségvetés törvénytervezete, illetve a költségvetési rendelet-tervezet, az elemi költségvetés, az éves költségvetési beszámoló, évközi államháztartási adatszolgáltatások: költségvetési jelentések, mérlegjelentések elkészítésében és beküldésében a Kincstár és az irányító szerv felé azok igényei szerint, elvégzi a saját munkaköri leírásában szereplő pénzügyi, számviteli, hatósági feladatainak teljes körű adminisztrációját, a kapcsolódó tevékenységek részleges adminisztrációját és elkészíti a kapcsolódó dokumentumokat, segíti a belső és külső ellenőrök munkáját. Közreműködik a hazai, illetve EU-s, vagy egyéb nemzetközi támogatások finanszírozói oldalon döntés előkészítésében, lebonyolításában, elszámoltatásában, kedvezményezetti oldalon előkészítésében, pályázatok benyújtásában, végrehajtásában, kapcsolódó dokumentációk, elkészítésében, források lehívásában. Közreműködik ellátotti természetbeni, pénzügyi támogatások odaítélésében, kifizetésében, dokumentálásában. Ellátja központi, vagy önkormányzati adóhatóságnál az adó, bírság, illeték, vám kivetésével kapcsolatos feladatokat, a bevallások ellenőrzésével, a jogszerű adózói magatartás kikényszerítésével kapcsolatos feladatokat.  Alkalmas a valóságnak megfelelő belső és külső információk előállítására, szolgáltatására, az elszámolások, az adatok jogszerűségének, szabályszerűségének, megbízhatóságának, bizonylatokkal való alátámasztottságára a számviteli alapelvek betartásával.

Tájékoztató a képzésről

A képzésben való részvétel feltétele

  érettségi

Megjegyzés

A szakmához tartozó modulok

 • 11513-16 Adóigazgatási feladatok
 • 11514-14 Államháztartási feladatok
 • 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 11504-16 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása
 • 11515-16 Költségvetés-gazdálkodási, számviteli feladatok
 • 11501-16 Projektfinanszírozás
 • 11502-16 Projektfolyamatok követése

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

 • Iskolai rendszerű szakképzésben: esettanulmány készítése és előírt határidőre történő leadása a projekttervezés és –finanszírozás témakörében, melynek formai és tartalmi elemeit a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató tartalmazza. Az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

 • Gyakorlati vizsgatevékenység| Elektronikus bevallás| 90 perc| 15%|
 • Gyakorlati vizsgatevékenység| Esettanulmány bemutatása projektismeretek mérésével| 20 perc (felkészülési idő nincs)| 15%|
 • Gyakorlati vizsgatevékenység| Költségvetés-gazdálkodási, számviteli feladatok| 90 perc| 20%|
 • Központi írásbeli vizsgatevékenység| Államháztartási feladatok| 90 perc| 20%|
 • Szóbeli vizsgatevékenység| Adóigazgatási feladatok| 20 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 10 perc)| 10%|
 • Szóbeli vizsgatevékenység| Államháztartási és költségvetés-gazdálkodási feladatok| 20 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 10 perc)| 20%|
 • Szóbeli vizsgatevékenység| Az esettanulmány projektismerete| 20 perc (felkészülési idő nincs)| 10%|