Rólunk (felnőttképzés)

A Bajai Szakképzési Centrum Bács-Kiskun megye déli részén elhelyezkedő, Baja és Kalocsa város öt szakgimnáziumát, szakközépiskoláját fogja össze, illetve önálló tagintézményként a Bajai SZC Radnóti Miklós Kollégiumát. Mind az öt tagintézmény több évtizedes múltra tekint vissza, a szakképzés területén. Arra törekszünk, hogy az iskolák hagyományait megőrizzük, egyben új innovációkat alakítsunk ki, immár Centrum szinten, illetve az eddig megszerzett tapasztalatot, tudást alkalmazzuk a felnőttképzés terén is. Az intézmény típusa: többcélú köznevelési intézmény. A szakképzési centrum a költségvetési szervekre vonatkozó szabályok szerint önállóan gazdálkodik. Alapfeladatai közé tartozik a kollégiumi ellátás, szakközépiskolai nevelés-oktatása, szakiskolai nevelés-oktatás, Köznevelési Hídprogramok keretében folyó nevelés-oktatás, felnőttoktatás, felnőttképzés, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók iskolai nevelése-oktatása.

A szakmai oktatás személyi és tárgyi feltételei, mindenben megfelelnek a törvényi előírásoknak. Összesen 303 állandó alkalmazásban álló pedagógus illetve oktató van az intézményben. Minden oktató rendelkezik a szakmai elméleti oktatáshoz előírt végzettséggel illetve a szakmai gyakorlati oktatáshoz szükséges szakmai gyakorlattal és tapasztalattal. A tárgyi feltételei megfelelnek a szakmai és vizsgakövetelmények eszközjegyzékében foglaltaknak.

A Bajai Szakképzési Centrum Tagintézményi oktatói, az évek során, indirekt módon részt vettek a felnőttképzésben, mivel számos külső szervezet használta felnőttoktatásra az intézmény műhelyeit, oktató termeit illetve a tanárok, oktatók felkészültségét, tudását, de saját hatáskörben egyik tagintézményünk sem rendelkezett felnőttképzési engedéllyel. A Centrum megalakulása után ezen változtatni szerettünk volna és így jutottunk el oda, hogy most már a két város beiskolázási körzetében, az általános iskolát nem végzett, az általános iskolát végzett és az érettségizett felnőtteknek szakmaszerzési lehetőséget kínálunk számos felnőttképzési területen. Ezek a következők: egészségügy, szociális szolgáltatások, gépészet, informatika, építészet, könnyűipar, faipar, közgazdaság, kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció, vendéglátás-turisztika, mezőgazdaság, rendészet, honvédelem és közszolgálat, egyéb szolgáltatások.

Az ECDL felkészítésre és vizsgáztatásra kialakult hagyományunk van, intézményen belül rendelkezünk vizsgaközponttal.
A nyelvi képzéseket is felvállaljuk, hiszen a Centrum egyik tagintézménye nyelvvizsga engedéllyel is rendelkezik.